Odpovědnost za dluhy v manželství a po rozvodu

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
Může mi hrozit někdy v budoucnu exekuce?když je situace následující:
Nyní se rozvádím s manželkou,se kterou jsem byl necelé dva roky.
Před snatkem si vzala nějaké půjčky o kterých jsem se bohužel dozvěděl až v době manželství.
A co jsem v nedávné době vypozoroval nejspíše tyto závazky přenesla již v době manželství do jiné finanční instituce asi je s konsolidovala“nevím detaily-odmítala se mnou o tomto diskutovat“
Tudíž by se nejspíše v případě jejího neplacení závazku v budoucnu bral v potaz dluh u společnosti, ke které tyto závazky přenesla již v době trvání manželství-tudíž i na mě,z čehož mám jisté obavy!
Ptám se tedy jaké kroky mohu momentálně podniknout abych byl v budoucnu ochráněn před věřiteli s kterými nemám nic společného.
Pro upřesnění:jsme ve fázi čekání na rozvodové stání.Manželka sepsala se svým právníkem nějaký prvotní rozvodový záznam,kde je psáno že se rozvádíme dohodou a na majetku jsme se dohodli-každý si v podstatě nechal to co měl již dříve za svobodna.Za manželství jsme v podstatě žádnou větší společnou investici neměly.
A mimo jiné je tam uvedeno:že si každý své závazky bude platit sám a druhý po něm nic nebude chtít.Ale obávám se že by tato jednoduchá formulka asi nezabránila věřiteli ve vymáhání směrem ke mně.Nebo ano?A lze mi v této situaci při jejím nespácení dluhu obstavit můj účet?
Prosím tedy jestli by jste mě mohli nasměrovat tím správným směrem,abych měl do budoucna klidnější spaní.
PS:Ještě na závěr,pokud by se nedej bože stalo že by po mě nějaký její věřitel chtěl uspokojit její závazky po mě,dozvím se to včas a řádně?Aby se dala situace s rozvahou řešit.Nezazvoní mi exekutoři jednoho dne u dveří?!
Předem díky.

Odpověď:

Dobrý den,

ve svém dotaze uvádíte, že jste ve fázi, kdy jste s manželkou začali řešit rozvod. Předpokládáme však, že situace postoupila a Vaše rozvodové řízení jíž patrně probíhá nebo je již ukončeno (pokud se jednalo o rozvod nesporný, tj. dohodou).

Vzhledem k tomu že nám není známo, jak se situace posunula, dovolíme si naší odpověď rozdělit do dvou částí.

1) dosud nejste rozveden

2) již došlo k rozvodu a rozhodnutí soudu se stalo pravomocným

ad varianta 1)  V situaci kdy jste dosud manželé, Vás můžeme uklidnit v tom směru, že dle novely Občanského soudního řádu, která je účinná od 1. 7. 2015, nelze postihnout mzdu manžela povinného na základě nového exekučního příkazu (tj. vydaného po 1. 7. 2015, u dříve vydaných exekučních příkazů tato forma vyloučena není) a to ani pro dluhy, které vznikly za trvání manželství (tato varianta byla možná do 30. 6. 2015). Novela přinesla také změnu v tom směru, že naopak lze postihnout účet manžela povinného i pro dluhy, které nepatří do společného jmění manželů. Nicméně současně je upraveno, že exekučně tak lze postihnout „pouze“ jednu polovinu finančních prostředků na účtu manžela povinného, druhá polovina finančních prostředků je vyplacena manželu povinného dlužníka na základě jeho žádosti. Ohledně postižení majetku patřícího do společného jmění manželů platí, že ho lze exekučně postihnout i pro dluhy druhého z manželů, byť se jedná o dluhy, které nejsou součástí společného jmění. Možnou obranou je bez prodlení písemně oznámit věřiteli a případně exekutorovi Váš nesouhlas s existencí těchto dluhů a současně požádat, aby byl majetek ve společném jmění postižen do výše vypořádacího podílu (tedy, aby byla postižena/zabavena „pouze“ jeho polovina).

ad varianta 2) Jestliže jste již rozvedeni, tak se nemusíte obávat exekučního postižení mzdy ani účtu (ohledně postižení účtu již totiž nesplňujete podmínku manželství). Pokud by se přesto některý z exekutorů pokusil Váš účet postihnout, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce co do této formy, vzor je dostupný zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Preventivně lze také Vám známým věřitelům bývalé manželky oznámit a doložit zánik Vašeho manželství.

Ohledně exekučního postižení majetku platí stejná pravidla vztahující se na nevypořádané společné jmění manželů. Současně je však na místě upozornit na ustanovení § 737 Občanského zákoníku, ve kterém je uvedeno: „(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. (2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.“

Jak jste správně ve svém dotaze zmínil, dohoda o vypořádání majetku a závazků je závazná pouze pro Vás a Vaši manželku. Pokud by ji však věřitelé shledali jako je poškozující, mohli by ji napadnout a exekučně postihnout majetek, který je předmětem vypořádání. Nicméně pokud jste, jak sám uvádíte, za trvání manželství nenabyli žádný movitý majetek vyšší hodnoty ani nemovitosti, tak se patrně nemusíte exekuce movitých věcí obávat.

Ve Vašem dotaze také zaznělo, že Vaše manželka za trvání manželství své dluhy konsolidovala. Pokud však konsolidovala dluhy vzniklé před manželstvím, patrně po ní věřitelé nepožadovali Vaše přistoupení k jejich úhradě. To tedy fakticky znamená, že jsou, byť pod „jinou hlavičkou“, stále dluhy nepatřícími do společného jmění manželů. Jinak řečeno – proto aby se Vás týkali, tak byste musel podepsal smlouvu o konsolidaci.

Také Vás zajímalo, zda byste se o případné exekuci dozvěděl dříve než od exekutora samotného. V tomto směru se obáváme, že Vás exekutor není povinen s předstihem o zahájení exekuce informovat (dokonce tak nesmí učinit). V praxi se však velmi zřídka stává, že by pracovníci exekutorského úřadu provedli mobiliární exekuci ještě před doručením výzvy k dobrovolnému plnění – což je první „oficiální“ dokument, který povinný v rámci exekuce obdrží. V tomto směru je tedy nutné mít v pořádku doručování. Tím můžete alespoň částečně eliminovat rizika.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.11.2015