Odpovědnost za dluhy vzniklé za manželství

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den. Chci požádat o rozvod s manželkou kvůli její nevěře a taky delší dobu byla nezaměstná.Máme spolu sedmiletého syna. Během manželství jsme si vzali nekolik půjček a kreditní karty, které splácíme s potížemi právě kvůli její nezaměstnanosti. Manželka má na sebe také Exekuci která je taky nabyta v manželství. Před pár dny jsem se odstěhoval z pronajatého bytu kvůli hádkám ke svým rodičům a mám tr.bydliště na MÚ.Bydlíme tedy odděleně.Všechen nábytek a elektronika ne které jsme si půjčky vzali jí zůstává. Já ji nic neplatím a ona mě taky.Před pár dny mi řekla ze pokud ji nenechám syna v její péči, tak žádné společné dluhy platit nebude, jenom její Exekuci, která jako jediná je psaná na ní cca 100000 Kč.Ostatní jako konsolidace a debitní karty jsou psané na mě cca 280000 Kč.Prosím o radu jak mám postupovat aby jsme tyto naše závazky splácely společně.Nechci platit za její sobecké jednání a vyhrožování. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

to, že spolu manželé nežijí, nemá automaticky vliv na jejich odpovědnost za dluhy vzniklé za trvání manželství. Až na výjimky patří všechny dluhy vzniklé za manželství do společného jmění manželů. Podstatné je, kdo dluhy podepsal a za jakým účelem vznikly, zda měli manželé nějak upraven rozsah společného jmění.

Důležité bude ve Vaší situaci vypořádání společného jmění manželů.

To je možné několika způsoby, jedním způsobem je dohoda.

Dle ustanovení § 737 Občanského zákoníku: „(1) Vypořádáním jmění nesmí být dotčeno právo třetí osoby. Bylo-li její právo vypořádáním dotčeno, může se třetí osoba domáhat, aby soud určil, že je vypořádání vůči ní neúčinné. (2) Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manžely.“

Dohoda o vypořádání majetku a závazků je závazná pouze pro Vás a Vaši manželku. Pokud by ji však věřitelé shledali jako je poškozující, mohli by ji napadnout a exekučně postihnout majetek, který byl předmětem vypořádání.

Další způsoby jsou soudně (tj. podáním žaloby k soudu) a v případě, kdy bývalí manželé v období 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu neuzavřou dohodu nebo není zahájeno soudní řízení – podána žaloba, dojde k vypořádání společného jmění manželů tzv. fikcí času. Což fakticky znamená, že věci které daný manžel používá pro své potřeby a potřeby jeho rodiny zůstanou jemu, o ostatních věcech i závazcích platí, že přejdou do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů.

Podle Vámi uvedených informací usuzujeme, že dohoda je velmi nepravděpodobná, doporučujeme proto zvážit cestu podání žaloby na vypořádání společného jmění manželů.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.12.2016