Odpovědnost za dluhy z manželství a exekuce

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den. Za jaké dluhy odpovídá manželka v dnešní době, pokud spolu od roku 2006 prokazatelně nežijí a v roce 2014 se rozvedli. Dotyčná je nezaměstnaná a nebere ani žádné soc. dávky. Bojí se přihlásit k trvalému pobytu k synovi u kterého bydlí a který ji plně živí, aby nepřišel exekutor na ni. Syn vydělává zhruba 15000, tzn, že dřou bídu s nouzí a já si myslím, že úplně zbytečně. Mohli by jí exekučně brát soc. dávky, pokud by jí byly přiznány?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že máte na mysli dluhy vzniklé za manželství. Zároveň zmiňujete několik témat, kterým se pokusíme postupně věnovat.

To, že spolu manželé nežijí, nemá automaticky vliv na jejich odpovědnost za dluhy vzniklé za trvání manželství. Až na výjimky patří všechny dluhy vzniklé za manželství do společného jmění manželů. Podstatné je, kdo dluhy podepsal a za jakým účelem vznikly, zda měli manželé nějak upraven rozsah společného jmění. Neuvádíte, zda v tomto případě proběhlo vypořádání společného jmění manželů, což by mohlo mít na danou situaci důležitý vliv – více např. zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/rozvod-a-vyporadani-sjm/. Bez znalosti těchto věcí nedokážeme přesněji říci, v jaké míře má bývalá manželka za dluhy v současnosti odpovědnost.

Dále zmiňujete problematiku trvalého bydliště – je pravdou, že pro exekutora je snazší vypátrat dlužníka, který bydlí na adrese svého trvalého bydliště, na druhou stranu může exekuci provést i tam, kde se domnívá, že se nachází dlužník nebo jeho majetek. I pokud by však došlo k zabavení majetku někoho jiného, lze se bránit: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/

Pokud by tato žena požádala o sociální dávky a byly jí přiznány, je také otázkou, zda by se jednalo o dávky, které jsou postižitelné exekucí a pokud ano, tak zda by jejich výše přesáhla nezabavitelnou částku. Bližší informaci o ne/postižitelnosti sociálních dávek a nezabavitelné částce naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/.

Je samozřejmě také možné, že tato žena nemá podrobnější představu o dluzích, které by se jí mohly týkat – doporučujeme proto, aby se obrátila na soud podle místa svého trvalého bydliště (může jich být více, pokud je měnila) a požádala o tzv. lustraci. Z té může vyčíst alespoň ta řízení, která se jí týkají a už prošla soudem.

Pokud je to trochu možné, doporučujeme osobní návštěvu v některé z bezplatných poraden: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Samozřejmě můžete položit i další, upřesňující dotaz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.7.2015