Odpovědnost za otcovy dluhy

Kategorie: Ostatní a Výživné

Dotaz:

Dobrý den.

Moji rodiče se před patnácti lety rozvedli, já i moje sestra jsme tehdy coby nezletilí zůstali v péči matky, otec se po čase znovu oženil a úplně s námi přerušil kontakt. Nyní jsme již dospělí a vyděláváme si, matka se znovu neprovdala. V nedávné době mě i sestru několikrát kontaktovala policie s tím, jestli nemáme o otci nějaké informace – jak jsme zjistili, dluží peníze bance a asi ještě dvěma firmám. Chtěl bych se proto zeptat, zda hrozí nám nebo naší matce možnost, že by otcovy dluhy mohly být vymáhány po nás. Co se mi podařilo zjistit, má otec trvalé bydliště na městském úřadě, ale nevím, jestli to znamená, že se z něj stal bezdomovec – je možné, že bychom pak se sestrou nebo matkou k němu měli nějakou vyživovací povinnost, případně museli se nějak podílet na splácení jeho dluhů?

Děkuji předem za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se Vám snažit postupně odpovědět na Vaše otázky. Nejprve se zastavíme u Vámi zmiňované vyživovací povinnosti. Zde je potřeba rozlišit vyživovací povinnost mezi rozvedenými manžely a vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí. Vyživovací povinnost rozvedeného manžela lze uplatnit mezi rozvedenými manžely v zákonem stanovených situacích. Zákon však také stanoví, že v případě kdy se jeden z rozvedených manželů znovu uzavře sňatek, tak mu právo na tento typ vyživovací povinnosti zaniká. Z Vašeho dotazu vyplývá, že Váš otec se podruhé oženil, proto případná vyživovací povinnost ze strany manžela svědčí jeho současné manželce nikoliv Vaší matce. Tu můžete v tomto směru uklidnit.

Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi, tedy Vaše a Vaší sestry vůči otci by úplně vyloučena být nemusela. Předpokladem však je, že by se jí otec domáhal, ať již žádostí o uzavření dohody o placení výživného nebo podáním návrhu. Dále by se posuzovalo, zda je otec schopen se sám živit a zda lze uplatnit vyživovací povinnost po manželce, zároveň ovšem i Vaše možnosti a schopnosti plnit vyživovací povinnost a také v tomto případě otázku dobrých mravů vzhledem k dlouhodobé absenci vzájemného kontaktu.

Dále Vás zajímalo, zda Vám hrozí, že by otcovy dluhy mohly být vymáhány po Vás, sestře a Vaší matce. Pokud vycházíme z předpokladu, že všechny otcovy dluhy vznikly po rozvodu manželství s Vaší matkou a dále, že ani jeden z Vás nejste jeho ručitel či spoludlužník, tak odpověď zní – za otcova života po Vás nelze vymáhat jeho závazky ani nejste povinni se účastnit na jejich splácení „dobrovolně“. V případě jeho smrti byste Vy a sestra byli jako potomci tzv. nepominutelní dědici, kteří mají právo dědit, zároveň však máte právo dědictví odmítnout (zejména pokud je předlužené) nebo si vyžádat výhradu soupisu. Uplatnění výhrady soupisu má za následek, že v takovém případě dědic odpovídá za zůstavitelovy dluhy pouze do výše svého dědického podílu, nikoliv za všechny.

Zmiňujete také, že otec má hlášeno trvalé bydliště na úřadě – tedy evidentně došlo ke zrušení jeho původního trvalého bydliště. Toto s sebou přináší jeho přehlášení na ohlašovnu – úřad. Fakticky to znamená, že jsou dotčené osobě např. doručovány na úřad zásilky od soudu apod. Lidé často ruší trvalý pobyt svým rodinným příslušníkům ze strachu před příchodem exekutora. Ten však může vstoupit kamkoliv, kde se domnívá, že se dlužník zdržuje nebo má majetek. Trvalý pobyt tak je vodítko, nikoliv vstupenka. I v tomto směru tedy můžete být klidní, šance, že by k Vám přišel kvůli otcovým dluhům exekutor, je totiž s ohledem na okolnosti velmi malá. Mnoho lidí, hlášených tzv. na úřadě, bydlí v nějakém bytě či domě, tj. nejsou faktickými bezdomovci, exekutor by tedy zřejmě pátral po majetku v místě skutečného bydliště Vašeho otce.

Pro úplnost dodáváme, že není vyloučeno, že Policie hledá Vašeho otce z důvodu podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího s předlužením (např. úvěrový podvod, poškození věřitele aj.) či jiného trestného činu. S Policií jste povinni býti tzv. součinní, tj. musíte se na základě jejich výzvy dostavit k poskytnutí informace nebo ji sdělit jiným požadovaným způsobem, nejste však povinni proti otci vypovídat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 19.5.2014