Odpuštění penále na zdravotním pojištění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, přišel mi dopis od zdravotní pojišťovny, že mám dluh na zdravotním pojištění za dobu, kdy sem nebyl na úřadu práce. Velkou část z toho je penále, ale o to se prý dá zažádat, že ho nebudu muset platit. Potřebuju vědět, jak to mám udělat. Děkuju.

Odpověď:

Dobrý den,

o odpuštění penále v případě dluhu u zdravotní pojišťovny lze požádat teprve po uhrazení jistiny dluhu viz § 53a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. O odpuštění penále je potřeba požádat do do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo  předepsáno  penále.

V praxi to znamená, že poté co bude uhrazena jistina dluhu, Vám zdravotní pojišťovna zašle platební výměr na uhrazení dlužného penále. Žádost o odpuštění penále by měla být podána do doby než tento platební výměr nabude právní moci (tj. je potřeba ji podat ve lhůtě stanovené pro odvolání proti platebnímu výměru). Bylo by tedy vhodné kontaktovat zdravotní pojišťovnu, zjistit, kdy bude jistina uhrazena (pokud je jistina vymáhána exekučně tak Vám tuto informaci poskytne exekutor, v případě kdy by v exekuci bylo i penále tak je na odpuštění s největší pravděpodobností pozdě, jelikož vykonatelný platební výměr je exekučním titulem) a následně si „ohlídat“  načasování žádosti o odpuštění penále. V případě předčasné žádosti bude pojišťovna povinna Vaší žádosti nevyhovět, k pozdější nebude přihlížet (vyjma situace, kdy se objeví nové skutečnosti, které nemohly být  dříve uplatněny, v tomto případě si lze požádat o prominutí dodatečně ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí).

Žádost se podává v písemné podobě, měla by obsahovat informace o jaké penále se jedná k jakému dluhu, kdy byl tento dluh uhrazen, vysvětlit okolnosti vzniku závazku, popsat a doložit svoji stávající sociální a finanční situaci. Také je vhodné poukázat na jinak řádné placení zdravotního pojištění a závěrem  požádat vzhledem k výše uvedenému o odpuštění penále.

Pro úplnost dodáváme, že na odpuštění penále není právní nárok.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.5.2014