Omylem zastavená exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotaz ohledně exekuce. Jedná se o následující případ.
Během ledna přišlo k mému překvapení rozhodnutí o ukončení exekuce, ve kterém je psáno, že veškeré pohledávky byly uhrazeny. Dnes přišly další dva dopisy, kde se v jednom exekutor omlouvá za chybu svého zaměstnance, který vydal nesprávné rozhodnutí a druhý je vydání nového exekučního příkazu.
Je toto jednání možné a správné?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď:

Dobrý den,

administrativní chyby se opravdu stát mohou. Z Vámi uvedených informací vyplývá, že jste nejprve obdržel rozhodnutí exekutora o zastavení exekuce z důvodu jejího vymožení. Následně jste byl informován o skutečnosti, že dotčené rozhodnutí bylo vydáno omylem a souběžně Vám byl zaslán nový exekuční příkaz.

Obáváme se, že exekutor v zásadě neměl jinou možnost, jak jednat v této situaci. Z druhé strany Vám nic nebrání žádat po exekutorovi snížení nákladů exekučního řízení z důvodu pochybení jeho zaměstnance (pokud by exekutor tyto náklady účtoval). V případě, kdy by Vám jednáním exekutora, resp. pochybením jeho zaměstnance, vznikla škoda, mohl byste jí vymáhat buď přímo po exekutorovi nebo je možné se obrátit na Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o náhradu škody způsobenou úředním postupem, více informací o této možnosti naleznete zde:

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.3.2015