Penále na zdravotním pojištění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, kolik je teď penále, když mám dluh u zdravotní pojišťovny?

Odpověď:

Dobrý den,

do doby úhrady pojistného nabíhá dlužníkovi penále bez jakéhokoliv časového omezení. Nyní je jeho sazba ve výši 0,05 % z dlužné částky pojistného nebo zálohy na pojistné za každý den prodlení. Před 1. lednem 2007 ovšem bylo penále 0,1 %, v období od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 dokonce 0,3 %.

Doporučujeme proto co nejdříve navštívit příslušné pracoviště VZP, zjistit si výši dlužného pojistného a penále a situaci řešit, např. žádostí o splátkový kalendář.

Platná právní úprava umožňuje plátci požádat ve stanovené lhůtě o prominutí penále. Žádosti nelze vyhovět, má-li plátce ke dni rozhodování dluh na pojistném nebo na něho byl podán insolvenční návrh nebo vstoupil do likvidace.

Pro úplnost dodáváme, že i v případě dlužného pojistného je pojištěnec u lékaře ošetřen.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014