Podmínky úpadku

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
když chci vyhlásit osobní bankrot a potřebuju k tomu dva věřitele, může být jako ten druhý dluh u zdravotní pojišťovny, když jako ten první mám půjčku na auto? Nebo to taky musí být půjčka?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

jednou ze základních podmínek vstupu do oddlužení je skutečnost, že se dlužník nachází v úpadku (případně v hrozícím úpadku), který upravuje § 3 insolvenčního zákona. Úpadkem se rozumí situace, kdy:

a) více věřitelů a

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“)

Z výše uvedeného nevyplývá, o jakého věřitele by se mělo jednat. Jinými slovy – pokud máte jeden závazek v podobě půjčky na auto a druhý dluh u zdravotní pojišťovny, lze hovořit o naplnění jedné z podmínek úpadku.

Ve svém dotaze také zmiňujete, že „potřebujete“ dva věřitele. Pokud byste se nacházela v situaci, kdy máte jen „jednoho“, tak si dovolíme upozornit, že úmyslné „vyrobení si“ druhého věřitele může být ze strany insolvenčního soudu posuzováno jako nepoctivý záměr, který je překážkou oddlužení (lidově nazývaného osobní bankrot). Jinými slovy – může se stát, že se dlužník postupně dostává do většího předlužení a není schopen plnit závazky vůči ostatním věřitelům (např. mu nezbudou peníze na  uhrazení poplatku za mobilní telefon apod.). Nemělo by se však jednat o situaci, kdy si dlužník vezme účelově půjčku, jen proto že potřebuje druhého věřitele.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014