Podmínky zesplatnění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

dobrý den,z důvodu nemoci a následně úmrtí jsem byla nucena si půjčit 30.000 .splatnost jsem dala na 15 měsíců.Při výplatě jsem musela podepsat,že doložím výpisy z registeů a další doklady.Ještě před podpisem jsem se ptala,zda mohu doklady zaslat mailem a bylo mi řečeno,že to stačí.Vše jsem postupně zaslala na mailovou adresu,kterou jsem dostala.Po dvou měsících mi přišlo zesplatnění pohledávky z důvodu nedodání dokladů a celkem mám zaplatit 140:000,-POdle mě šlo od začátku o podvod a úmysl pohledávku navýšit.
Mail byl správný a mám potvrzeno i přečtení.Nyní společnost nekomunikuje.
Dá se s tím něco dělat?
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

ve svém dotaze nezmiňujete, jakým způsobem byla upravena Vaše povinnost dodat potřebné doklady, ve smlouvě o půjčce/úvěru. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že dotčené doklady musí být doloženy pouze v písemné podobě, lze dle našeho názoru zesplatnění rozporovat.

V opačném případě, tj. výše uvedená povinnost by ve smlouvě byla, ve Váš prospěch hraje skutečnost, že jste schopna maily i potvrzení o přečtení doložit. Současně můžete poukazovat na skutečnost, že jste byla v dobré víře, která je v závazkových vztazích zcela běžná, že protistrana doklady dostala, a že v případě, kdyby nesouhlasila s jejich formou, Vás vyzvala k nápravě – jak lze očekávat u solidně jednajících společností. V neposlední řadě je otázkou samotné navýšení dluhu. Neznáme smluvní podmínky, nicméně navýšení o 110 tisíc Kč se již na první pohled zdá jako nepřiměřené. Otázku přiměřenosti jednotlivých ujednání a zejména jejich platnost, můžete konzultovat u Finančního arbitra viz http://www.finarbitr.cz/cs/

Patrně Vás napadne, jaké máte možnosti. Jednou z nich je napsat společnosti doporučený dopis (kopii si ponechat), který jim zašlete s dodejkou. V něm lze popsat situaci, poukázat na znění obchodních podmínek ve smlouvě (v situaci kdy „hrají“ ve Váš prospěch) a žádat o zrušení zesplatnění. Pokud by v obchodních podmínkách byla opravdu povinnost doložit doklady v písemné podobě, lze argumentovat výše uvedenými skutečnostmi viz druhý odstavec. V závěru můžete upozornit na možnost, že uvažujete o tom, že podáte trestní oznámení. Pravdou však je, že větší šanci na úspěch s jeho podáním byste měla, pokud byste disponovala důkazy o tom, že společnost tak jedná úmyslně. Ideálně pokud byste zjistila, že nejste jediná postižená. V tomto směru by Vám mohla pomoci poradna Spotřebitel net, která shromažďuje informace o praktikách některých společností. Své výsledky pak také mediálně prezentuje. Kontakt na ně naleznete zde: http://www.spotrebitel.net/

Pokud by došlo ze strany společnosti k soudnímu vymáhání zesplatněné částky, bude opět potřeba komunikovat, přebírat poštu a argumentovat výše uvedenými skutečnostmi. V případě potřeby můžete vývoj svoji situace konzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

Na závěr si dovolíme zdůraznit, že je na místě nepodepisovat společnosti žádné další dokumenty  např. směnky, dohody o narovnání apod. Z praxe máme zkušenost, si člověk může takto výrazně přitížit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.2.2015