Období mezi skončením pobírání rodičovského příspěvku a nástupem dítěte do školky z hlediska povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, teď mi skončil rodičovský příspěvek, ale dítě mi nevezmou do školky, až od září. Bojím se, že budu mít dluhy na zdravotním a sociálním pojištění (slyšela jsem, že je obojí povinné). Jak to mám udělat, aby mi dluh nevznikl. Kde se mám hlásit? Na ÚP? Ale kdo mi pohlídá syna?

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve Vás chceme uklidnit v tom smyslu, že pokud se budete do září, resp. konce srpna starat o syna, nemusíte se bát vzniku dluhu ani na jednom z těchto pojištění (pochopili jsme Váš dotaz tak, že od září do školky přijat bude).

V případě, že pečujete celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, totiž patříte v rámci zdravotního pojištění mezi tzv. státní pojištěnce. Viz http://www.vzp.cz/platci/informace/stat. Z Vašeho dotazu nicméně nevyplývá, zda se máte po rodičovské „kam vrátit do práce“. Jestliže nejste v pracovním poměru, je nutné ohlásit změnu důvodu, z jakého jste „státní“ pojištěnec do 8 dnů ode dne, kdy přestanete pobírat rodičovský příspěvek.

Fakticky to znamená, že byste se měla dostavit na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny, vyplnit příslušný formulář hlášení změn (např. u VZP se nazývá Přihláška a evidenční list pojištěnce), dále bude potřeba předložit k ověření skutečností rodný list a napsat prohlášení, že dítě nenavštěvuje předškolní zařízení nad rámec zákonného limitu, a že Vy nemáte příjmy z výdělečné činnosti.

U sociálního pojištění sice nejste „státním“ pojištěncem, nicméně osobní péče o dítě do věku 4 let se počítá mezi tzv. náhradní doby pojištění – v zásadě je to tedy to samé, jako kdybyste pojištěná byla. Na rozdíl od zdravotní pojišťovny, však tuto skutečnost nyní ČSSZ hlásit nemusíte, ta se dokládá až při žádosti o důchod.

Doporučujeme pro Vaši jistotu kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu.

Pokud byste se měla vracet do zaměstnání, je nutné domluvit se na pozdějším nástupu s Vaším zaměstnavatelem! Pro úplnost dodáváme, že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnankyni čerpání rodičovské dovolené do 3 let dítěte, poté je zaměstnankyně povinna se dostavit do zaměstnání a nebo se dohodnout se zaměstnavatelem na jiném postupu (např. čerpání neplaceného volna. Zaměstnavatel však není povinen žádosti zaměstnankyně vyhovět).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014