Poplatek za oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

chci vyhlásit osobní bankrot a četla jsem, že se od příštího roku zase bude platit poplatek. Potřebuju vědět, jestli když ho stihnu vyhlásit ještě letos, tak ho platit nebudu.

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

je pravda, že v současné době se připravuje novelizace zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  nedokážeme však předjímat její  definitivní podobu (tedy i to zda bude insolvenční řízení obnášet nějaké další poplatky) a proto můžeme pouze poskytnout informace o současném stavu.

Podání návrhu na povolení oddlužení v současnosti zpoplatnění nepodléhá. Kromě splnění minimálně 30% závazků nezajištěným věřitelům musíte v insolvenčním řízení počítat ještě s uhrazením odměny insolvenčního správce ( ta činí 750 Kč; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč) a náhradou jeho hotových výdajů (150 Kč; v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč). V případě jednotlivého dlužníka jde tedy o 1.089 Kč měsíčně (jedná se o částku včetně DPH) v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 350 Kč bez DPH (je-li insolvenční správce plátcem DPH, částka činí 1 634 Kč) za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Souhrnně řečeno: v případě oddlužení jednotlivce činí měsíční náklady na insolvenčního správce 1.089 Kč, což je za 5 let celkem 65.340 Kč. U oddlužení manželů jsou měsíční náklady na insolvenčního správce ve výši 1.634 Kč, za dobu 5 let manželé uhradí celkem 98.040 Kč. V případě že oddlužení skončí dříve než za 5 let (je uhrazeno 100% závazků), odměna se úměrně krátí.

Je pouze na Vašem zvážení, zda návrh na povolení oddlužení podáte letos anebo až v příštím roce. Pro podání návrhu není stanovena žádná lhůta, jeho dřívější podání však může zabránit zvyšování dluhů a předejít negativním důsledkům případných exekučních řízení.

 

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 9.12.2015