Pořadí věřitelů v exekuci formou srážek ze mzdy

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
Mám více dluhů u více věřitelů. Teď už jsou v exekuci. Je mi ale divné, že z platu je placen věřitel, u kterého jsem si půjčil později než u těch druhých, kteří teď nedostávají nic. Nemůžou mě nařknout z toho, že jsem je poškodil? Já jsem ale to pořadí neovlivnil. Jak to vlastně? Díky.

Odpověď:

Dobrý den,

tuto problematiku upravuje § 3 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, který říká:

(1) Při exekucích souběžně postihujících nárok povinného na mzdu se uspokojují pohledávky oprávněných podle svého pořadí.

(2) Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, exekuční příkaz soudního exekutora o provádění srážek ze mzdy, exekuční příkaz správce daně k provedení srážek ze mzdy nebo příkaz k provedení srážek ze mzdy vydaný orgánem veřejné správy. Byla-li téhož dne plátci mzdy doručena rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.

Nezáleží tedy na tom, kdy jste si půjčil, ale jak rychlý byl věřitel v procesu vymáhání. Klidně se tedy mohlo stát, že ačkoliv jste si u něj půjčil jako u posledního, podařilo se mu nejdříve dosáhnout exekučního titulu a posléze doručení exekučního příkazu Vašemu zaměstnavateli. V exekučním řízení totiž platí pravidlo „kdo dřív příjde, ten dřív mele“.

Tento postup je dán zákonem, nikdo Vás proto nemůže nařknout z poškození.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014