Postup po vymožení exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Exekutor postihl srážkami mzdu.Celková částka exekuce je již dávno srážkami uhrazena, ale exekutor se nenamáhá to oznámit ani povinnému, ani zaměstnavateli,ani ukončit exekuci, ani oznámit stav úhrad, takže, povinnému je neustále odnímána část platu a dostal se tak do neřešitelné živstní situace a vzniikla mu obrovská škoda. Co s tím?

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci, kdy došlo k vymožení exekuce formou srážek z příjmů, může povinný (kterým je nejčastěji dlužník) písemně požádat exekutora o vystavení příkazu k úhradě nákladů exekučního řízení – v zásadě se jedná o „vyúčtování“ exekuce. Z něj by mělo být zřetelné, zda je již pohledávka (dlužníkův dluh) vymožen a zda jsou také již uhrazeny náklady exekučního řízení.

V situaci, kdy by bylo zjevné, že skutečně došlo k vymožení (uhrazení) dlužné částky včetně příslušenství (to obvykle představuje náklady nalézacího řízení, úroky z prodlení, náklady exekučního řízení), mělo by dojít k zastavení exekuce. Povinný (dlužník) má možnost požádat exekutora o potvrzení o vymožení exekuce. Zároveň je vhodné ho v dopise exekutora také požádat, aby o vymožení exekuce informoval pověřené subjekty – tj. dal pokyn k zastavení prováděných srážek či k realizaci jiné formy exekuce. V závěru je možné exekutora upozornit, že v případě že tak neučiní, bude povinný nucen na něj podat stížnost k Exekutorské komoře ČR, na Ministerstvo spravedlnosti a také lze stížnost adresovat soudu, který exekutora vedením exekuce pověřil.

Pakliže by povinnému vznikla škoda, může ji vymáhat po exekutorovi, případně může zkusit uplatnit nárok na náhradu škody způsobenou úředním postupem u Ministerstva spravedlnosti více viz http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5869&d=106018

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 17.12.2014