Povinnost ručitele dále platit, když dlužníkovi skončilo oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda jako ručitel musím dále pokračovat ve splácení dluhu po dlužníkovi , který již ukončil ( oddlužnění tzv. osobní bankrot).

pozn.Dostala jsem totiž splátkový kalendář , který pokračuje další léta i když je již ukončen osobní bankrot dlužníka.

předem mnohokrát děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

osvobození dlužníka po splnění podmínek oddlužení upravuje § 414 Insolvenčního zákona. Dle tohoto ustanovení soud osvobodí dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu v němž dosud nebyly uspokojeny. Předpokladem osvobození je, že dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (ve většina případě se jedná o plnění splátkovým kalendářem). Osvobození se však týká dlužníka, nikoliv ručitele. Zároveň platí, že osvobození neznamená, že by pohledávka věřitele zanikla – věřitel může po ručiteli (tedy po Vás) vymáhat plnění i po ukončení insolvenčního řízení.

Z následujících odstavců citovaného § 414 rovněž vyplývá, že osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. V neposlední řadě se osvobození dlužníka vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Pro větší názornost uvedeme zjednodušený příklad odpovídající situaci, jak jsme ji pochopili z Vašeho dotazu. Dlužník si vzal závazek u věřitele A, Vy jste mu ručila jako osoba B. Poté co dlužník přestal hradit svůj závazek, začal po Vás věřitel – osoba B vymáhat jeho plnění. Dlužník  vstoupil do oddlužení. Předpokládáme, že věřitel – osoba A si přihlásil svoji pohledávku do oddlužení. Vy jste toto mohla učinit také jako ručitel. Dlužník tedy dluží zbytek neuhrazeného závazku věřiteli – osobě A a zároveň má závazek vůči Vám v rozsahu, který jste již za něj uhradila. Pokud však bylo jeho oddlužení skončeno a on byl osvobozen od placení pohledávek ve smyslu § 414 Insolvenčního zákona, tak se toto osvobození vztahuje i vůči Vám a původnímu věřiteli – osobě A. Vy však z pozice ručitele osvobozena nejste.

Do práv a povinností ručitele, který ručí osobě v oddlužení, se může promítat řada skutečností (např. zda se přihlásil do dlužníkova oddlužení s tzv. podmíněnou pohledávkou apod.), doporučujeme tedy zvážit ještě i osobní návštěvu v některé z bezplatných poraden, kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/ .

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.11.2013