Práva a povinnosti ručitele, když je dlužník v oddlužení

Kategorie: Oddlužení a Ostatní

Dotaz:

Kolik platí z dluhu ručitel při oddlužení? Prosím přesná procenta.

Odpověď:

Dobrý den,

obáváme se, že přesnou odpověď na Vaši otázku nelze poskytnout. Je totiž potřeba rozlišit dvě situace:

a) ručitel v průběhu dlužníkova oddlužení za dlužníka nesplácí

b) ručitel v průběhu dlužníkova oddlužení dluh splácí

ad a) V tomto případě je situace pro ručitele výrazně nepříznivější, jelikož platí, že oddlužení  směřuje k uspořádání majetkových poměrů dlužníka a jeho věřitelů a nikoliv dlužníka, věřitelů a třetích osob, které za splnění závazků dlužníka odpovídají. V situaci, kdy u dlužníka proběhlo oddlužení, dlužník byl osvobozen od hrazení neuhrazených částí závazků a teprve následně ručitel uhradil věřiteli neuhrazenou část závazku namísto dlužníka, ručitel již nemůže po dlužníkovi požadovat úhradu závazku, který za dlužníka hradil, protože osvobození dlužníka se vztahuje i na případné uplatnění tzv. regresu ze strany ručitele. V tomto případě by ručitel byl povinen hradit dlužníkem nesplacený dluh vůči věřitel v plné výši – pokud ho věřitel vymáhal a jestliže by v mezidobí nedošlo k jeho promlčení.

ad b) V případě, kdy ručitel hradí za dlužníka  jeho závazek v průběhu insolvenčního řízení, vztahuje se  i na jeho pohledávku osvobození dlužníka od hrazení neuhrazených částí závazků, ale alespoň část finančních prostředků by mohlo být ručiteli navráceno již v průběhu oddlužení.

Ručitel dlužníka sice nemůže v souladu s § 183 insolvenčního zákona podat do insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky, pokud se přihlásil věřitel dlužníka, ale poté, kdy bude věřiteli za dlužníka hradit jeho závazek, stane se postupem podle § 18 insolvenčního zákona věřitelem dlužníka na místo původního věřitele. Návrh na vstup do řízení podává sám ručitel dlužníka. K tomuto návrhu musí doložit listiny, z nichž vyplývá, že platil věřiteli závazek dlužníka místo něj. Jinými slovy – do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásil věřitel, např. banka, ta současně vymáhá po ručitel úhradu dlužníkova dluhu. Pokud ručitel bance hradí jednotlivé splátky, má právo po zaplacení jednotlivých splátek, žádat, aby insolvenční správce přepočítal výši plnění vůči jednotlivými věřitelům a v zásadě tak pokrátil výši plnění vůči bance z toho důvodu, že splátku získala od ručitele. Tomu by pak měla být poměrná část vyplacena insolvenčním správcem.

Nepřihlásil-li věřitel dlužníka svou pohledávku v insolvenčním řízení na majetek dlužníka, může se ručitel přihlásit se svou pohledávkou z případného regresu vůči dlužníkovi. Musí se vždy přihlásit s pohledávkou podmíněnou, vázanou na odkládací podmínku. V oddlužení pak bude uspokojován až v okamžiku, kdy uhradí alespoň část závazku na místo dlužníka.

Podrobněji je problematika ručitele v dlužníkově oddlužení popsána tady: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/oddluzeni-nahrada-ruciteli-za-plneni-poskytnute-veriteli-dluznika

Z textu odpovědi je tedy patrné, že bez znalosti bližšího kontextu situace Vám bohužel, nemůžeme poskytnout konkrétní a přesnou odpověď.

V případě zájmu můžete svůj dotaz upřesnit a zkonzultovat v některé z bezplatných poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 25.5.2015