Práva a povinnosti spoludlužníků

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
s bývalou manželkou jsem si vzal půjčku. Tu po rozvodu dle domluvy měla platit ona. Bohužel se tak nestalo a byla nařízena exekuce na zaplacení dlužné částky. Dlužnou částku jsme měli zaplatit oba dva. Bývalá paní bohužel byla v té době na MD a jak jsem zjistil od exekutora těch exekucí bylo na její jméno vydáno více. Celou částku jsem tedy uhradil. Jednalo se celkově cca o 220 000 Kč. Mám nárok na vrácení poloviny dané částky od bývalé manželky?Jak mám dále postupovat.

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za zpoždění, které nastalo při zpracování Vašeho dotazu.  A nyní již k odpovědi na Vaši otázku – pravděpodobně jste byli zavázáni společně a nerozdílně. V tomto případě mohl věřitel požadovat celé plnění po kterémkoliv z vás (§ 1872 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dále „OZ“) bez ohledu na Vaši dohodu při rozvodu.

Pokud nebylo ve smlouvě sjednáno jinak, připadá na vás 50 % dlužné částky. Podle § 1876 odst. 2 OZ máte právo požadovat po bývalé manželce náhradu 50 % vašeho plnění, tedy 110 000 Kč. Lze tak učinit žalobou. Fakticky to znamená, že by bylo vhodné nejprve bývalé manželce zaslat předžalobní výzvu, v ní ji vyzvat k plnění a zároveň upozornit, že v případě kdy tak nebude činit, podáte k soudu žalobu. Tu lze u soudu uplatnit nejdříve 7 dní po odeslání předžalobní výzvy. V případě že byste tento „mezikrok“ – tj. zaslání předžalobní výzvy vynechal, vystavujete se riziku, že Vám soud uloží k uhrazení náklady řízení bez ohledu na jeho výsledek.

V případě potřeby můžete svoji situaci zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně otvíracích hodin naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

Dále by také bylo vhodné sledovat insolvenční rejstřík. Pokud by totiž Vaše bývalá manželka vstoupila do oddlužení (tuto informaci byste se dozvěděl právě z insolvenčního rejstříku), je Vaším právem přihlásit svoji pohledávku do tohoto řízení (bez ohledu na to, zda jste začal vymáhat soudně). Jestliže byste svoji pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil ve lhůtě určené soudem, později by to již nebylo možné a v případě jejího zdárného oddlužení by Vám právo vymáhat po ní svoji pohledávku zaniklo.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.8.2014