Předlužený rodinný příslušník a zadlužování ostatních členů rodiny

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

moje sestra má velké potíže s dluhy. Rodiče už za ni část zaplatili – cca 250 tis.Kč, ale pořád to nestačí. Ona jim slibuje, že jim to pak vrátí, ale to se obávám, že se nikdy nestane. Už začali chtít i po mě, abych jí nějaké peníze půjčil, ale to jsem odmítl, takže jsou na mě ještě navíc naštvaní, protože nechci pomoct sestře. Co mám dělat, abych jim vysvětlil, že takhle akorát vyhodí peníze, protože ona se evidentně nehodlá chovat jinak a dluhy stejně dělá dál. A je nějaká cesta, jak by z ní rodiče pak mohli dostat peníze nazpátek? Nebo jak bych to mohl udělat já, kdyby oni nechtěli? Je přece nespravedlivé, aby svoje našetřené peníze takhle vyhodili.
Už jsem jim i navrhnul, aby se sestrou šli k lékaři, jestli je duševně v pořádku, ale to mi akorát vynadali, že z ní chci udělat blázna.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit Vaši snahu pomoci rodičům. Obáváme se však, že bude zcela na rodičích, zda sestře opakovaně peníze poskytnou. Pokud pokud by některý z nich byl omezen na svéprávnosti ve věci nakládání s finančními prostředky, mohlo by dojít v tomto směru ke změně, tj. o financích by rozhodoval ustanovený opatrovník.

Určitě byste mohl zkusit s rodiči zajít do některé z dluhových poraden, kde by jim pracovníci mohli vysvětlit důsledky jednání jejich i sestry. V některých případech může zafungovat, když lidé slyší názor od jiné osoby než je rodinný příslušník. Seznam poraden je k dispozici zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Pro zajištění budoucí návratnosti by bylo vhodné, aby rodiče a sestra vždy mezi sebou uzavřeli smlouvu o zápůjčce, ve které by byla specifikována mj. výše jistiny, datum splacení, způsob splácení apod. Vhodným důkazem také bývá uznání dluhu, ze kterého vyplývá, že dlužník uznává svůj dluh vůči věřiteli co do důvodu a výše. Nicméně i zde platí, že pokud rodiče nebudou chtít se sestrou „něco sepisovat“ tak je v dané situaci nemůžete k tomuto kroku Vy ani nikdo jiný přinutit.

Vámi zmiňované lékařské posouzení zdravotního resp. duševního stavu Vaší sestry by přicházelo v úvahu, pokud je příčinou např. alkoholismus, gamblerství, nezřízené nakupování apod. Dát podnět k posouzení duševního stavu můžete i Vy sám a to u veřejného opatrovníka ve Vaší obci či městské části.

Přejme Vám hodně sil při řešení situace!

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.12.2015