Přednostní a nepřednostní pohledávky v exekuci

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, je pravda, že když má dlužník dluh na výživném a má přitom jiné exekuce, tak to výživné se strhává dřív, i když třeba ty ostatní exekuce trvají dýl? Budu teda muset čekat, až dlužník doplatí výživné a pak teprve zase začnou platit mě? Děkuju za vysvětlení.

Odpověď:

Dobrý den,

rozsah možných srážek ze mzdy stanovuje zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále „OSŘ“). Ten určuje, že srážky se provádějí z čisté mzdy. Zákon dále vymezuje, které náležitosti tvoří čistou mzdu. Podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o nezabavitelných částkách vypočte základní nezabavitelná částka, která se odečte od čisté mzdy. Zbylá částka se poté dělí třemi, tj. na třetiny.

Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky (mezi které se řadí i pohledávky výživného) se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.

Dochází-li ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky.

Z uvedeného plyne, že se srážky nerealizují automaticky pouze ve prospěch přednostních pohledávek. Záleží i na míře uspokojení přednostní pohledávky ze zmiňované „druhé třetiny“.

Pro úplnost ještě dodáváme, že pořadí uspokojování pohledávek se obecně řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí (exekuční příkaz).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.6.2014