Prodejce nevrátil peníze po odstoupení od smlouvy uzavřené na předváděcí akci

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

babička uzavřela na předváděcí akce kupní smlouvu na hrnce. Zároveň je zaplatila v hotovosti. Od smlouva pak odstoupila – firma to nepopírá. Peníze však babičce nevrátila. Babička hrnce poslala té firmě, ale vrátili se jí zpět. Jak bychom měli postupovat? Můžeme jít za exekutorem? Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

v tuto chvíli ještě s nejvyšší pravděpodobností není možné řešit věc v rámci exekučního řízení, neboť z Vašeho dotazu soudíme, že Vaše babička nemá v ruce tzv. exekuční titul. Exekuční řízení je totiž zahajováno jen na základě exekučního titulu – co všechno může být exekučním titulem naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/.

Neuvádíte přesně, od kdy situaci řešíte, budeme však vycházet z toho, že se jedná o letošní věc (pokud ne, doplňte prosím svůj dotaz o časovou informaci, je to důležité, protože v souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo ke změnám).

Pro jistotu zde uvádíme příslušné paragrafy nového občanského zákoníku:

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

§ 1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Zde je tedy důležité, že Vaše babička od smlouvy odstoupila (předpokládáme, že ve stanovené 14denní lhůtě) a pokusila se zboží zaslat.

V tuto chvíli je vhodné zaslat podnikateli tzv. předžalobní upomínku, upozornit jej na povinnost peníze vrátit do 14.dnů od odstoupení od smlouvy a na právo řešit věc přes soud (pro jistotu se podívejte, zda ve smlouvě není rozhodčí smlouva, ta, pokud by byla platná, možnost řešit věc soudně vylučuje). Dále je vhodné dát lhůtu k vrácení peněz. Předžalobní upomínka je důležitá kvůli tomu, aby v případném soudním řízení byla Vaší babičce přiznána náhrada nákladů.

Jestliže firma peníze i přesto nevrátí, je opravdu možné dát ji k soudu – bližší informace k postupu naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/veritel/pujcil-jsem/

Pokud babička v případném soudu uspěje a firma i přes to ve stanovené lhůtě nezaplatí, získá exekuční titul – a v tu chvíli bude možné požádat o nařízení exekuce.

Jestliže byste potřebovali osobní konzultaci, je jistě možné obrátit se na některou z bezplatných poraden: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014