Převedení dluhu na manžela kvůli oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,máme s manželem dluhy manžel bude žádat oddlužení. Já bych si chtěla taky zažádat, ale nemám příjem. Mohl by si mé závazky na sebe převést manžel a platit je v jeho insolvenci? Některé dluhy jsou psány na nás oba. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

důležité je, zda závazky patří do společného jmění manželů či nikoliv. Pokud jsou součástí společného jmění manželů (tj. buď vznikly za manželství a zároveň nebyly nepřiměřené poměrům Vašeho manželství a jeden z vás si je nevzal bez souhlasu druhého nebo do něj začaly patřit na základě rozšíření společného jmění), tak je stejně bude muset manžel do návrhu na povolení oddlužení uvést. Pokud nejsou součástí společného jmění manželů (např. jste si vzala půjčku před manželstvím), manžel za ně neodpovídá a buď by musel převzít dluh na sebe (k tomu je však nutný souhlas věřitele!) nebo k závazku přistoupit – tj. stát se spoludlužníkem (i to je nutné domluvit s věřitelem).

Nastat tedy mohou tyto situace:

1) Všechny závazky patří do společného jmění manželů – v tomto případě je budete mít v návrhu na povolení oddlužení oba.

2) Část závazků bude ve společném jmění – ty byste uvedli oba dva, část bude patřit výlučně jednomu z vás – uváděl by je pak pouze ten, komu patří.

Pro úplnost dodáváme, že podpis pouze jednoho z vás na závazku vzniklého za manželství neznamená, že tento závazek automaticky nepatří do společného jmění.

Důležité je také to, v jaké míře byste byli s manželem dohromady schopni uspokojit závazky nezajištěných věřitelů (soudíme, že to znamená, že pouze z manželova příjmu) – pokud je to více jak 60%, je to ideální. Některé soudy povolují oddlužení i manželům, kteří jsou schopni dohromady uspokojit více jak 30%.

Výhodou podání návrhu na povolení oddlužení s manželem je jistě fakt, že byste hradili odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce pouze jednou (tj. nikoliv dvojnásobek).

Chtěli bychom Vás však upozornit, že míra, do jaké jsou uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů je pouze jednou z okolností, které soud posuzuje. Pro vstup do oddlužení je potřeba splňovat více podmínek současně. Podrobnější informace naleznete: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/.

Pokud byste měla zájem o osobní konzultaci, můžete se obrátit na některou z bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8. 10. 2013