Přihláška dlužné mzdy do insolvence zaměstnavatele

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
v době mého zaměstnání jsem v roce 2011 a 2012 dostával pouze část mzdy (s tím, že zbytek bude vyplacen dodatečně). V roce 2013 jsem dostával již plnou část mzdy se stálým příslibem, že peníze z let 2011 a 2012 budou doplaceny. Z důvodu finanční tísně zaměstnavatele jsem rozvázal pracovní poměr !dohodou!, kde byl uznán dluh z roku 2014 (nedostával jsem výplaty od začátku roku a rozhodl se odejít, ovšem dohodou – má chyba). Skutečná dlužná částka je tedy větší (byla psána ke dni 15.6.2014 – neobsahovala tedy kromě dlužné částky z let 2011 a 2012 ani mzdu za květen a červen 2014), než která byla zmíněna v dohodě o ukončení pracovního poměru. Z důvodu podání návrhu na insolvenční řízení jsem se rozhodl uplatnit přihlášku. Můj dotaz zní – mohu uplatnit nárok na dlužné částky z roku 2011, 2012, květen 2014 a část června 2014? Nebo je platný dluh pouze částka uvedena na dohodě? Mnohokrát děkuji za objasnění.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uváděných informací vyplývá, že jste měl v dohodě o ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem uznaný dluh na Vašich nevyplacených mzdách za část roku 2014. Zároveň zmiňujete, že zaměstnavatel je nyní v insolvenčním řízení a Vy jste se rozhodl uplatnit přihlášku.

V dotčené přihlášce můžete uvést veškeré dlužné mzdy, nejen ty na které máte uznání dluhu. Pravdou však je, že u dlužných mezd, na které se vztahuje uznání dluhu, máte právě díky dotčenému uznání 10letou promlčecí dobu, u ostatních pouze tříletou. Není tedy vyloučeno, že část mezd z roku 2011 již může být promlčená, a že zaměstnavatel bude tyto pohledávky rozporovat právě z důvodu promlčení.

Promlčecí doba běží samostatně u každé jednotlivé mzdy. Běh promlčecí doby začíná prvním dnem po splatnosti mzdy. Pokud jste neměl v pracovní smlouvě či mzdovém výměru sjednaný konkrétní termín splatnosti mzdy – nikoliv výplatní termín! tak platí, že mzda je splatná do konce následujícího měsíce. Např. mzda za měsíc červen 2014 je splatná k 31. 7. 2014 a od 1. srpna začíná běžet její 3letá promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta se staví „mrazí“ po dobu soudního či insolvenčního řízení. Pokud tedy své přihlášky uplatníte tak dnem uplatnění se promlčecí doby „mrazí“ do doby uspokojení nebo skončení insolvenčního řízení.

Nezmiňujete, v jaké fázi insolvenčního řízení se Váš zaměstnavatel nachází. Nicméně jako bývalý zaměstnanec máte možnost uplatnit část svých mzdových nároků po úřadu práce více viz https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/

Zároveň je potřeba si „ohlídat“ lhůtu v rámci, které lze tyto nároky uplatnit, ta je uvedena u Vašeho zaměstnavatele v tomto rejstříku: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/zamkonkurz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 5.10.2014