Přiměřenost daru v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chci vyhlásit osobní bankrot, jsem ale na mateřské, takže mám jen rodičovský příspěvek. Přítel by mi ale mohl přispívat. Jak to máme udělat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejjednodušší způsob je uzavření smlouvy o daru mezi Vámi a Vaším přítelem. Tato smlouva musí obsahovat informaci o výši daru, o tom, že se dárce zavazuje dar hradit po celou dobu oddlužení a že Vy dar přijímáte. U této darovací smlouvy je potřeba úředně ověřit podpisy a přiložit ji jako jednu z příloh k návrhu na povolení oddlužení.

Nad rámec Vašeho dotazu se však zastavíme u otázky vhodnosti daru v případě, že Váš příjem tvoří pouze rodičovský příspěvek. Jednou ze základních podmínek vstupu do oddlužení (lidově nazývané „osobní bankrot“) je uhrazení alespoň 30 % závazků nezajištěným věřitelům + uhrazení odměny insolvenčního správce ve výši 65.340,–Kč (odměna je hrazena průběžně z prováděných srážek).

Předpokladem splnění této podmínky je existence dlužníkova příjmu, který lze postihnout srážkami (v rozsahu jako kdyby se jednalo o exekuci pro tzv. přednostní pohledávku tj. dluh na výživném, vůči státu, na náhradě škody apod.). V praxi to znamená, že by příjem dlužníka měl být vyšší než je jeho nezabavitelná částka. Pokud nejste vdaná a máte jedno dítě činí Vaše nezabavitelná částk 6.188 (na Vaši osobu) + 1547 (na dítě) = celkově 7 735 Kč. Jestliže je Váš rodičovský příspěvek nižší než je tato částka, znamenalo by to, že by Vám přítel přispíval darem ve výši 100 % příjmů. Vzhledem k tomu že již dříve vyšší soudy dovodily, že plné nahrazení dlužníkova příjmu lze posuzovat jako nepoctivý záměr, což je překážkou oddlužení, nelze zaručit, že by tento postup byl úspěšný. Naopak je zde riziko, že by Váš návrh byl v lepší případě zamítnut, v horším byste skončila v konkursu. Z druhé strany nelze ani stoprocentně vyloučit, že by Vám oddlužení bylo povoleno. Riziko neúspěchu je však podstatně vyšší.

Pokud byste měla vyšší rodičovský příspěvek, než je Vaše nezabavitelná částka, a bylo tedy možné z něj „něco“ srážet, mohl by dar od přítele přicházet v úvahu. Přiměřenost daru není nikde definována, v praxi je většinou tolerováno nahrazení cca 1/3 chybějícího příjmu.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.5.2014