Prodej nemovitosti kvůli pokutě u dopravních podniků

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
prosím Vás, můžou mi v exekuci prodat dům kvůli pokutě za černou jízdu. Mám jen jednu a jsou mi prováděné srážky z platu. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě by to být možné nemělo, protože by se jednalo o tzv. nepřiměřenou exekuci a mohla byste dát návrh na částečné zastavení exekuce právě pro nepřiměřenost.

Dle odst. 1 a 2 §58 Exekučního řádu totiž:

(1) Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. Pokud způsoby provedení exekuce podle věty třetí nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitých věcí nebo postižením závodu.

Nedá se zcela vyloučit, že by exekutor nezkusil alespoň nemovitost tzv. zajistit (tj. dal na ní plombu do katastru), to ale ještě neznamená prodej. Máte-li však pouze jednu pokutu, dá se předpokládat, že i toto by bylo nepřiměřené zajištění vzhledem k výši dluhu, je-li možné Vám provádět srážky ze mzdy. Proti nepřiměřenosti se lze bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce co do nařízené formy exekuce. Tento krok by však přicházel v úvahu v případě, kdy by Vám již hrozil reálný prodej (např. exekutor by již řešil ocenění nemovitosti apod.).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014