Prominutí úroků z prodlení

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
jaké podmínky musím splnit, abych mohla požádat o prominutí úroků z prodlení?<br
Zatím se mi podařilo splatit jistinu a polovinu nákladů exekuce. Jsou tam ještě náklady oprávněného, náklady nalézacího řízení a zmiňovaný úrok z prodlení.

Existuje nějaký speciální formulář na žádost? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

prominutí úroků z prodlení je závislé na vůli věřitele. Je proto potřeba se na něj obrátit a zkusit o prominutí požádat. Nemá však povinnost vyhovět (výjimkou by mohla být situace, kdy máte uzavřenu smlouvu, že za nějakých konkrétních podmínek tak učiní).

Speciální formulář pro to neexistuje. Vámi sestavená žádost by měla běžné náležitosti. Bylo by také vhodné v ní mj. poukázat na okolnosti, které by mohly hrát ve Váš prospěch (např. řádná platební morálka, dobrá komunikace s věřitelem apod.). Vliv na rozhodnutí věřitele totiž můžou mít např. tyto skutečnosti:

– za jakých okolností jste přestala být schopná splácet

– platební morálka, tj. jestli jste se snažila platit alespoň něco

– komunikace s věřitelem

apod.

Až na výše uvedenou výjimku Vám však nikdo bohužel nemůže zaručit, že Vám věřitel vyhoví.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.2.2016