Promlčecí lhůta pro vymáhání dluhů ze SJM

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, když všechen majetek přepišu na přítele a budu mít bydliště na uřadě mohou po mě vymáhat peníze které musím zaplatit bývalému manželovi a existuje nějaká promlčecí lhuta .Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

obecná promlčecí lhůta je tříletá (§ 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – dále „OZ“). V případě, že vaše SJM bylo rozděleno rozhodnutím soudu, promlčuje se právo za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 640 OZ). Sám převod majetku na vašeho přítele jeho případné exekuci však nemusí zabránit.  Jde totiž o právní jednání, proti kterému se může bývalý manžel bránit u soudu odpůrčí žalobou podle § 589 OZ:

(1) Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo bylo-li již uspokojeno.

(2) Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba).

OZ v § 590 odst. 1 stanovuje i konkrétní lhůty na podání odpůrčí žaloby:

Věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání,

a) které dlužník učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový úmysl druhé straně znám,

b) kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele, musel-li být druhé straně znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit, nebo

c) kterým byl věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech došlo mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám nebyl a ani znám být nemusel.

V neposlední řadě je také potřeba mít za zřeteli, že převedením majetku na přítele může být kvalifikováno jako trestný čin poškození věřitele.

Nutno ještě podotknout, že trvalé bydliště nemá na výkon rozhodnutí (exekuci) žádný vliv, protože exekutor zjišťuje skutečný pobyt povinného, přičemž má právo vstoupit do domu či bytu, o kterém se domnívá, že se zde dlužník zdržuje.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 19.8.2014