Promlčecí lhůta u Dopravních podniků

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

jak dlouho trvá, než se promlčí dluh u dopravních podniků?

Děkuji.

 

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem k přechodnému období mezi zánikem účinnosti „starého“ občanského zákoníku a účinností nového občanského zákoníku tj. zákona č. 89/2012, je nutné rozlišovat promlčecí dobu mezi dluhy, které vznikly u Dopravního podniku před 1. lednem 2014 a ty, které vznikly v letošním roce.

U závazků (pokut), které vznikly před rokem 2014, činí promlčecí lhůta 1 rok, u pokut vzniklých v letošním roce je promlčecí lhůta již 3letá. Fakticky to tedy znamená, že ode dne následujícího po splatnosti pokuty začíná běžet promlčecí lhůta. Např. pokuta je uložena dne 1. 8. 2013 , její splatnost je 14. 8. 2013. Od 15. 8. začíná běžet roční promlčecí lhůta. V rámci této lhůty má věřitel právo začít vymáhat svoji pohledávku u soudu. Po uplynutí této lhůty také, ale v případě kdy protistrana – dlužník namítne promlčení, je soud povinen řízení zastavit, přičemž náklady soudního řízení hradí oprávněný, tj. Dopravní podnik. Pokud Dopravní podnik stihne podat návrh na zaplacení dlužné částky k soudu v této roční lhůtě, promlčecí doba se „zmrazí“ a věřitel může být v této fázi klidný, že stihl začít vymáhat svoji pohledávku (pokutu) před jejím promlčením. To samé platí i u dluhů vzniklých v souvislosti s přepravou v letošním roce, pouze „počáteční“ lhůta není roční, ale 3letá.

Poté až by rozhodnutí soudu o zaplacení dlužné částky nabylo právní moci a stalo se vykonatelným (to znamená, že pokuta nebyla uhrazena v uložené lhůtě), začíná běžet věřiteli další, tentokrát 10 letá lhůta, v rámci které může být zahájeno exekučřízení. Původní lhůta, i když třeba neuplynula celá, již nehraje žádnou roli. Zahájené exekučřízení pak může „běžet“ neomezenou dobu (vyjma situace, kdy by dlužník podal z některých zákonných důvodů návrh na zastavení exekuce a bylo mu vyhověno).

Jak sama vidíte, promlčení závazku obecně může být „na dlouho“ a i když se jedná o závazek relativně „starý“ nemusí být nutně promlčený.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.6.2014