Promlčení exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na exekuce. Můj odhad celkové dlužné částky je asi 2miliony korun. Na insolvenci nedosáhnu jsem matka samoživitelka 6 dětí. Zajímalo by mě promlčení exekuce jak zjistím, že je exekuce promlčena? Co pro mě znamená exekuce pravomocně skončena zastavením. Dají se zase obnovit?

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vámi uvedených informací si dovolujeme dovozovat, že v tuto chvíli patrně nemáte příjmy, ze kterých by bylo možné provádět srážky (a pokud ano, nestačily by pro účely insolvence).

Zajímalo Vás, jak zjistíte, zda je již exekuce promlčena. Odpověď na Vaši otázku se Vám budeme snažit přiblížit na příkladu. Obecně lze říci, že exekuci lze nařídit do 10 let od získání exekučního titulu (v praxi to nejčastěji bývá pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodnutí rozhodce či vykonatelný výkaz nedoplatků na zdravotním či sociálním pojištění atd.). Např. paní X. byla uložena pokuta za černou jízdu. Jelikož nebyla řádně uhrazena, začal ji následně Dopravní podnik vymáhat soudně. V červnu 2004 získal pravomocné (tj. již nelze použít odvolání či odpor) a vykonatelné (dlužník neuhradil dluh ve stanovené lhůtě) rozhodnutí soudu, na základě kterého měla paní X uhradit dlužnou částku včetně nákladů řízení. Od tohoto data má Dopravní podnik možnost zahájit proti paní X v následujících 10 letech exekuční řízení. Pokud by tak učinil např. 11. rokem, mohla by paní X. namítat promlčení. V případě kdy by to věřitel stihl a exekuce bude zahájena např. v roce 2008, dojde ke „zmrazení“ této 10leté promlčecí lhůty (budou z ní „ukrojeny“ pouze 4 roky), přičemž zahájená exekuce může běžet až do vymožení nebo smrtí paní X.

Pro zjištění, zda je exekuce promlčena, je dobré jako první krok zjistit, kdy věřitel získal exekuční titul. Následně si ověřit, zda exekuce byla zahájena před nebo po uplynutí 10leté lhůty – pokud dříve, tak o promlčení nelze primárně hovořit.

Z druhé strany není vyloučena situace, že by proti paní X byla exekuce zahájena v roce 2008 (jak již bylo výše uvedeno), nicméně v roce 2010 by byla zastavena pro nemajetnost – tímto krokem by došlo k obnovení dosud zmrazené promlčecí doby. A pokud by následně byla exekuce paní X dalších 6 let zastavena pro nemajetnost (4 roky již byly „ukrojeny“ z dřívějška), došlo by k promlčení exekuce také.

Nicméně je také dobré vědět, že zastavení exekuce pro nemajetnost nemusí nutně znamenat definitivní zánik možnosti exekuce, jelikož do doby, než uběhne zbytek dříve „zmrazené“ promlčecí doby viz výše, může být exekuce znovu nařízena. Důvodem může být právě skutečnost, že povinný získá exekucí postižitelný majetek nebo příjem.

Pokud tedy máte v současné době pravomocné rozhodnutí o zastavení Vašich exekucí (v nichž nebyla vymožena celá částka), lze v tuto chvíli říct, že se na Vás účinky exekuce nevztahují (tzn. nelze exekučně obstavit bankovní účet, postihnout majetek apod.), zároveň se Vám obnovil běh promlčecí doby exekuce. Z druhé strany nelze vyloučit, že v případě, kdy získáte exekučně postižitelný příjem nebo majetek před uplynutím promlčecí doby exekuce, dojde k jejímu obnovení. Pro úplnost dodáváme, že také nelze vyloučit, že by věřitel zkusil obnovit již promlčenou exekuci. Pokud by se tak stalo, bude na Vás jako povinné, abyste vznesla námitku promlčení a uplatnila ji u příslušného exekutora.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.10.2014