Promlčení exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
můj dotaz mírně souvisí s dotazem „promlčení a exekuce“, na který jste v této poradně již odpovídali.
Prosím o Váš názor na následující situaci: Soudní exekutor nabyl exekuční titul v roce 2001 (bankrot samostatně hospodařícího zemědělce) a uplatňoval jej na povinného (tj.můj otec, přičemž manželům bylo v témž roce soudním rozodnutím rozděleno společné jmění). Nyní, po 13 letech obržela exekuční příkaz moje matka, tj. manželka povinného a uskutečněním exekučního příkazu přijde o všechny peníze našetřené za uplynulých 13 let pouze ze svého platu. Platí v takovém případě promlčení exekučního titulu? (pozn. exekuce na plat otce průběžně pokračuje, jen se až v tento okamžik dotkla exekuce i platu mé matky).
Předem mnohokrát děkuji za odpověď a omlouvám se za případné nepřesnosti v použitých termínech.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud exekuce běží po celou dobu, znamená to, že promlčecí lhůta je po tuto dobu „zmražena“ = neběží a nemůže proto uplynout. S největší pravděpodobností proto exekuce promlčena není.

Jinou věcí je, zda je exekuce na plat Vaší matky nařízena oprávněně.           Dle § 262a Občanského soudního řádu:

(1) Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

2) Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů. Ustanovení hlavy druhé a třetí se použije přiměřeně.

Z Vašeho dotazu jsme ale pochopili, že exekuce byla nařízena kvůli dluhům z otcovy podnikatelské činnosti. V případě kdy by jeho podnikatelská činnost byla zahájena před 1. srpnem 1998, vztahuje se na podnikání Vašeho bývalého manželka rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.22 Cdo 684/2004 dle kterého „Podnik mohl být předmětem bezpodílového spoluvlastnictví manželů, upraveného občanským zákoníkem ve znění před novelou provedenou zákonem č. 91/1998 Sb., avšak jen za předpokladu, že šlo o podnik náležející oběma manželům jako podnikatelům. Pokud však byl podnikatelem jen jeden z manželů a šlo o věc sloužící výkonu jen jeho povolání, náležel podnik do odděleného vlastnictví podnikajícího manžela.“ Jinými slovy – dluhy z podnikatelské činnosti by nepatřily do SJM, proto pro ně nelze postihnout mzdu a účet manžela povinného.

Pokud by výše uvedené platilo pro situaci Vašich rodičů, může se Vaše matka zkusit bránit návrhem na částečné zastavení exekuce co do nařízené formy. Více infomací naleznete zde: www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

V opačném případě může zkusit stejnou obranu – tj. návrh na částečné zastavení exekuce co do formy nařízené exekuce, avšak s jiným argumentem – v roce 2001 bylo soudně zúženo společné jmění Vašich rodičů. U tohoto argumentu Vás jsme nuceni upozornit, že dle § 42 Exekučního řádu se k případné úpravě společného jmění manželů v rámci exekučního řízení nepřihlíží, přičemž praxe  věřitelů a potažmo soudů (pokud věřitel nesouhlasí) v oblasti zastavování exekucí z těchto důvodů je různá. Bude se tedy jedna spíš o pokus než jistotu obrany. Z druhé strany Vaše matka tím nemá, co ztratit.

Zároveň Vám doporučujeme navštívit s příslušnými dokumenty navštívit některou z bezplatných poraden: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/ Získáte tak větší jistotu, jakým způsobem postupovat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014