Promlčení pokuty za jízdu na černo

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, před několika lety jsem jel na černo a chytil mě revizor. Teď to po mě chtějí exekučně, není to už promlčené? Můžu se nějak bránti? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokuta za jízdu bez platné jízdenky, tj. právo z přepravy, bylo dle z.č. 40/1964 Sb. – starého občanského zákoníku, promlčeno po uplynutí 1 roku, dle nového občanského zákoníku (od. 1.1. 2014) – z.č. 89/2012 Sb., je lhůta promlčení 3 roky. K promlčení nedojde, pokud se přepravce, zde dopravní podnik, v této lhůtě obrátí na soud, kde se bude svého nároku domáhat, tehdy se běh promlčecí doby „mrazí“. Uvádíte, že Vás revizor pokutoval před několika lety, předpokládáme, že se to stalo ještě v době účinnosti starého občanského zákoníku). Případnou námitku promlčení (např., že návrh k soudu byl ze strany dopravního podniku podán pozdě) je potřeba uplatnit během soudního řízení před tím, než soud ve věci rozhodne. Poté je již pozdě.

V případě, že přepravce činil úkony ve snaze dluh vymáhat – tj. uplatnil své právo u soudu, který rozhodl v jeho prospěch, běží nová promlčecí doba – obecně platí, že promlčení nastane 10 let od vykonatelnosti rozhodnutí soudu o přiznání této pohledávky. Věřitel má tedy 10 let, počínaje od nabytí právní moci a vykonatelnosti soudního rozhodnutí, k tomu aby zahájil exekuční řízení.

Pokud je po Vás pohledávka vymáhána exekučně, mělo by tak být činěno pouze na základě platného exekučního titulu – tedy vykonatelného rozhodnutí soudu o přiznání pohledávky, toto rozhodnutí by mělo být označeno v exekučním příkazu a s jeho plným zněním se můžete seznámit u příslušného soudu, jenž jej vydal.

Nedokážeme Vám říci, jestli je dluh promlčený nebo ne, k tomu je nutné znát přesná data. V případě potřeby můžete svůj dotaz v tomto směru upřesnit.

Další informace, které by pro Vás mohly být užitečné, naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/promlceni-dluhu-pokuty-u-dopravnich-podniku/

http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/jak-poznat-promlceni-dluhu-u-dopravniho-podniku/

Pokud byste zjistil, že Vám nebylo řádně doručováno, a že tedy rozhodnutí soudu není pravomocné a vykonatelností, můžete se bránit podáním návrhu podáním návrhu na zastavení exekuce.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.11.2015