Půjčka známým

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, před dvěma lety jsme s manželem půjčili peníze našim známým. Máme o tom pouze rukou napsaný papír, kde se píše, že potvrzují, že si půjčili 100 tisíc Kč a budou nám je vracet ve splátkách ve výší 5 tisíc Kč měsíčně. Jsou tam podpisy nás všech, ale neověřené. Většinou platí pravidelně, ale už se dvakrát stalo, že nám zaplatili o něco později. Trochu se teď bojíme, co by se dělo, kdyby nám přestali platit. Máme po nich chtít ještě radši podepsat pro jistotu nějakou smlouvu?

Odpověď:

Dobrý den,

Vámi zmiňovaný dokument by jako důkaz u soudu pravděpodobně uspěl, doporučujeme Vám však sepsat se známými také uznání dluhu kvůli prodloužení promlčecí lhůty dle § 639 OZ:

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

Obecná zákonná promlčecí lhůta je tříletá a soud k ní přihlédne, namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. V případě, že tak dlužník učiní, není povinen dluh splatit. Uvedené uznání dluhu doporučujeme mít podepsané ověřeným podpisem (například Czech Point). Praktickou součástí uznání dluhu je tzv. ztráta výhody splátek, ta umožňuje věřiteli vymáhat po dlužníkovi, který neuhradil řádnou splátku dluhu, do doby splatnosti příší splátky, vymáhat celý dluh najednou. Např. dlužník neuhradil splátku, která byla splatná 5. října, věřitel má až do 5. listopadu možnot zahájit soudní vymáhání celé částky (tento krok se nazývá zesplatnění).

V případě, že namísto uznání dluhu sepíšete u notáře zápis se svolením k vykonatelnosti dle notářského řádu, budete se moci obrátit na exekutora přímo.

Je samozřejmě na Vašem zvážení, kterou z variant zvolíte. Doporučujeme zvážit i vliv toho, kolik zbývá doplatit – nepíšete přesnější podmínky, za nichž jste se na půjčení peněz domluvili, ale při letmém vynásobení pravděpodobného počtu uhrazených splátek a výše splátky vychází, že by měla být půjčka brzo splacena nebo se tak již stalo.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014