Reklamace vyúčtování telefonu

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, přišlo mi vyúčtování za telefon a nesouhlasím s tím, kolik jsem údajně provolala, chci se nějak odvolat. Jak to mám udělat a hlavně nemusím jim to zatím platit?

Odpověď:

Dobrý den,

dle zákona o elektronických komunikacích můžete reklamaci na vyúčtování ceny za telefon uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování, jinak právo zanikne. To, že podáte reklamaci, však nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, což znamená, že jste povinna vyúčtování za telefon zaplatit. Operátor pak má nanejvýš 1 měsíc (maximálně 2 měsíce, pokud by reklamace vyžadovala projednání se zahraničním provozovatelem) ode dne doručení na vyřízení vaší reklamace.

V případě, že by operátor nevyhověl vaší reklamaci, na které byste stále trvala, můžete se ještě obrátit na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace. Takto lze učinit též bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace vám od operátora.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015