Rozsah exekučních srážek z příjmu

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, kolik % smí exekutor vzít z měsíční mzdy. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

na to, jakou část mzdy lze postihnout exekucí (nebo výkonem rozhodnutí), má vliv více skutečností. Není dáno např., že by se vždy postihovalo 10% apod. Níže proto popíšeme, jak tento postup vypadá.

Při výpočtu srážky se zohledňuje výše příjmů povinného – nejčastěji jím je dlužníka, ale může to být i manžel/ka, ručitel/ka nebo spoludlužník/nice (čistá mzda, důchod apod.), rodinný stav (zda je povinný ženatý, vdaná), počet nezaopatřených dětí, charakter jeho závazků – dluhů; některé pohledávky totiž mají přednostní postavení (dluhy na výživném, nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění, splátky v rámci oddlužení atd.) aj. Některé příjmy naopak nepodléhající srážkám, v rámci exekuce na ně nelze sáhnout (z oblasti sociálních dávek).

Podrobnější informace obsahuje občanský soudní řád v § 276 a následujících.

V rámci exekuce dlužníkovi vždy musí zůstat tzv. nezabavitelná částka (nezabavitelné minimum), kterou však nelze zaměňovat s životním či existenčním minimem! Navíc  dlužníkovi zůstává i další část jeho příjmu.

Pro Vaši informaci některá čísla: nezabavitelná částka pro letošní rok činí na osobu 6 188,67 Kč, na jeho manžela a každé z vyživovaných dětí 1 547,47 Kč. Opětovně je však nutno upozornit na výše uvedené skutečnosti, které v konkrétním případě zásadně ovlivní faktickou výši srážek z příjmů.

Detailní postup při výpočtu srážek naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/.

Pro zjištění výše srážek z příjmů je možné se podívat na některou z internetových kalkulaček (nutno specifikovat i charakter  jednotlivých dluhů/pohledávek, zda jsou přednostní), kde zadáte příslušné údaje a objeví se výsledná čísla. Např. http://ekcr.cz/?p=kalkulacka_1 na webu Exekutorské komory ČR či http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php?stayform=true.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 6.4.2014