Rozvod a vypořádání SJM

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
V květnu 2014 byla na mou osobu uvalena exekuce (byl mi zablokován účet) kvůli dluhům manžela, které nabyl ještě před uzavřením manželství. I přesto, že jsme v té době už s manželem žili odděleně a měli jsme u notáře podepsanou dohodu o zúžení společného jmění manželů, jsem kvůli lednovým změnám v legislativě neměla na výběr a exekuci jsem musela uhradit. Okamžitě jsem podala návrh na rozvod a na konci července jsme byli konečně rozvedeni. Nikdo mi teď ale není schopný poradit co dál – je potřeba nějak vypořádat společné jmění manželů, které v podstatě ani neexistovalo (brali jsme se v září 2013 a do sepsání dohody jsme ,kromě věci pro osobní potřebu, žádný majetek nezískali)? Kdyby teď ještě přišla nějaká další exekuce má exekutor nějaké právo na blokování mého účtu, když SJM zaniklo a v podstatě jsme žádné SJM ani neměli ?

Předem Vám moc děkuji za odpověď.

S pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, že oblast odpovědnosti za dluhy druhého z manželů prošla v poslední době výraznými změnami. Budeme se snažit odpovědět na Vaši otázky a zároveň odpovědi uvést do kontextu stávající legislativy.

V současné době  lze dle § 262 odst 2 občanského soudního řádu exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného pouze v případě vymáhání dluhů patřících do společného jmění manželů. Jinými slovy – pro dluhy, které vznikly Vašemu manželovi před svatbou, nebylo možné postihnout Vaši mzdu a účet ani za trvání manželství a ani nyní. Bohužel, nelze vyloučit, že to někteří exekutoři navzdory výše uvedenému „zkouší“, což potvrzuje i Vaše situace. Pokud tato situace nastane,  je potřeba uplatnit návrh na zastavení exekuce co do dotčené formy exekuce s odůvodněním, že předmětem exekuce je dluh, který nepatří do společného jmění manželů. Nyní tj. po rozvodu by se mělo riziko postižení  Vaší mzdy a účtu ještě více eliminovat. Pokud by se však přesto tento exces opakoval, postupovalo by se obdobně tj. podala byste návrh na zastavení exekuce vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Nezmiňujete se, jakým způsobem proběhl Váš rozvod tj. zda se jednalo o rozvod dohodou (u kterého je jednou z podmínek předložení soudu smlouvy o vypořádání společného jmění manželů) nebo rozvod sporný, v rámci kterého se řeší „pouze“ rozvod nikoliv vypořádání.

V případě rozvodu dohodou, máte již vypořádání společného jmění vyřešené. Z obsahu Vašeho dotazu však lze usuzovat, že se o rozvod dohodou nejednalo. U rozvodu sporného se naskýtá otázka, jakým způsobem byste SJM chtěla vypořádat. Zákon dává „na výběr“ tři možnosti: a) dohodou b) soudně (tj. podáním žaloby k soudu) c) v případě kdy bývalí manželé v období 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu neuzavřou dohodu nebo není zahájeno soudní řízení – podána žaloba, dojde k vypořádání společného jmění manželů tzv. fikcí času. Což fakticky znamená, že věci které daný manžel používá pro své potřeby a potřeby jeho rodiny zůstanou jemu, o ostatních věcech i závazcích platí, že přejdou do podílového spoluvlastnictví bývalích manželů.

Pokud tedy k vypořádání SJM skutečně nedošlo, je potřeba si položit otázku, co tvoří Vaše bývalé SJM. Pakliže by to opravdu bylo „pouze“  základní nezbytné vybavení domácnosti a žádné dluhy (tj. dluhy vzniklé za trvání manžeství) patrně by výsledek vypořádání dohodu či soudně dopadl obdobně jako kdyby došlo k vypořádání zákonnou fikcí viz výše. Vypořádání SJM soudně by bylo na místě, kdyby předmětem SJM byli závazky a získaný majetek nebo „jenom“ získaný majetek. (Vypořádání dohodou je vhodné pokud se bývalí manželé dokáží a) dohodnou b) ani u jednoho z nich nejsou dluhy – tj. riziko, že by některý z věřitelů obsah dohody mohl napadnout pro jeho poškozování).Pokud však „nic nemáte“ ve smyslu nemovitostí či hodnotnějších movitých věcí, které byste nabyli za trvání manželství, tak Vám v zásadě ani nehrozí, že by některý z exekutorů zkusil tento majetek exekučně postinout (jelikož není). Zde zdůrazňujeme, že nově lze postihnout majetek patřící do společného (a nevypořádaného) jmění manželů i pro dluhy, které vznikly některému z manželů před manželstvím.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.8.2014