Rozvod během oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

s manželem máme povolené oddlužení, ale nyní jsme se rozhodli, že se rozvedeme. Co se bude dít s oddlužením?

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

dle § 394a Insolvenčního zákona platí:

Společný návrh manželů na povolení oddlužení

(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.

(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Rozvod tedy nemá na průběh oddlužení  jako takového vliv. Je však nutné počítat i s tím, že po rozvodu se každému z již bývalých manželů sníží nezabavitelná částka, což má za následek provádění vyšší srážky z příjmu..

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015