Rozvod s cizincem a dluhy

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobry den, dva roky ziji v Ceske republice. Manzelka je Ceska. Nyni delame rozvod. Hledam proto pomoc, protoze mame dluhy. Nevim koho dluhy potom budou. Co mam delat. Dekuji. .

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vašem dotaze uvádíte, že se s manželkou v současné době rozvádíte. Nezmiňujete však, zda rozvod probíhá v ČR nebo v jiné zemi. Nicméně vzhledem k § 47 odst. 1 zákona č. § 47 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, lze usuzovat, že řízení o rozvodu probíhá podle české právní úpravy. Znění citovaného § přikládáme zde:

“Nestanoví-li mezinárodní smlouva nebo přímo použitelný předpis Evropské unie něco jiného, stačí k založení pravomoci českých soudů k řízení o rozvodu manželství, neplatnosti manželství a určení, zda tu manželství je či není, jestliže je jeden z manželů státním občanem České republiky, nebo jestliže žalovaný má v České republice obvyklý pobyt.”

Pokud tomu tak opravdu je, lze využít služeb některé z poraden poskytující bezplatné dluhové poradenství. Jejich seznam najdete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.
Pro úplnost dodáváme, že dle české právní úpravy záleží vypořádání společného jmění manželů (co kterého spadají i dluhy) na způsobu vypořádání (zda se jedná o dohodu, vypořádání soudní či uplynutím času) a na dalších faktorem (zásluhovost, zápočty apod.). Vypořádání mezi manžely tudíž nemusí vždy dopadnout v poměru 50:50.

Jestliže má rozvod probíhat podle úpravy Vašeho či jiného státu, bude potřeba hledat pomoc tam, případně se můžete obrátit na právníka, který se specializuje na právo této země. Seznam právníků včetně specializací naleznete zde: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014