Ručitel a bianco směnka

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, leží mi na srdci problém,který s manželem řešíme a týká se našeho dluhu,na kterém je ručitel.Teď můžu s čistým srdcem říct,že když je člověk v nouzi a potřebuje nutně řešit finanční situaci,kdy vám hrozí,že přijdete o střechu nad hlavou,tak jde do všeho bez přemýšlení a pod tlakem nouze.U nebankovní společnosti sme si vzali půjčku 80 tisíc,na kterou byl požadován ručitel a ještě ke všemu prázdná bianco směnka.Vše bylo podložené řádnou smlouvou o úvěru.Bianco směnku jsme se báli podepsat,ale bylo nám řečeno,že si tam nemůžou napsat částku,jakou chtějí,ale takovou,jaká je přímo na smlouvě.Tak jsme podepsali my i ručitel.Počas splácení jsme se dostali do potíží a ze strachu,aby nebyl potahován ručitel jsme se snažili situaci řešit a domluvit se s nimi.Dali nám podepsat nový splátkový kalendář na 247 tisíc,vše provedeno notářským zápisem.Tento však již ručitel nepodepsal,pouze my. Po roce a půl splácení jsme naší situaci vzdali a podali žádost o osobní bankrot.Bylo schváleno a již rok úspěšně splácíme svoje dluhy bez dalšího navyšování a stresování.Problém je ten,že dluh začali vymáhat po ručiteli.Zbývající dlužná částka byla fyzicky cca 30tisíc, dle splátkového kalendáře,který ručitel nepodepsal 200 tisíc.Avšak po ručiteli požadovali úhradu 480tisíc, do insolvenčního řízení přihlásili 247 tisíc,incidenčním sporem,který jsme v insolvenčním řízení vyhráli bylo uznáno věřiteli 200tisíc.Ručitel podal odvolání a skončilo to u soudu,kde na bianco směnce bylo najednou napsáno 480 tisíc.Soud mu sdělil,že co je na směnce je dáno a nedá se s tím nic dělat a to i přes to,že smlouva byla na 80tisíc a u smlouvy byla při sepsání prázdná bianco směnka.Soud ručitel prohrál a Má uhradit včetně všeho 800tisíc korun.Takže i to, co řádně splácíme v insolvenci a i přes to že fyzická dlužná částka byla 30 tisíc a dle splátkového,který nepodepsal 200tisíc.Pořád nám nejde do hlavy,jak tohle mohl soud uznat a nevíme,jak ručiteli pomoci.Přestal s námi komunikovat,co se mu ani nedivime,ale nechceme to takto nechat,nemůže za to a není možné,aby byl dluh několikanásobně navýšený,tady je to víc,jak 100% a bianco směnka byla sice podepsána,ale prázdná,částku si doplnili,až při vymáhání po ručiteli a dluh je splácený v insolvenci,to nikdo neodečetl.Peníze na soudy nemáme,takže ani na právníka,který by si tohle všechno řádně prostudoval,ale vzhledem k tomu, že soud již nabyl právní moci,asi již není možnost řešení.Navíc ručitel to ještě zkomplikoval tím,že u soudu neřešil částky,ale snažil se to uhrát na zfalšovaný podpis,takže odvolání již bylo zcela zbytečné.Prosíme tedy o radu,dá se tohle ještě nějak řešit nebo nezbývá ručiteli nic jiného,že nesmyslných 800tisíc uhradit?

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsme pochopili, že se vůči ručiteli jednalo o směnečný platební rozkaz. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že právo týkající se směnek je velice složité a velmi záleží na detailech konkrétní situace, berte prosím následující informace spíše jako obecné.

Možnou obranou proti pravomocnému směnečnému platebnímu rozkazu je žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. V této situaci je však velice malá šance na to, že by ručitel uspěl. Žalobu pro zmatečnost lze v tomto případě vyloučit rovnou (viz odst.2 §229 Občanského soudního řádu, kde jsou uvedeny případy, kdy je možné ji podat u směnečných platebních rozkazů).

Zbývá tedy žaloba na obnovu řízení. Pomineme-li případné uplynutí lhůty na podání této žaloby (tj. dle §233 Občanského soudního řádu ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny.), tak je podmínkou zjednodušeně řečeno i to, že existují skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které účastník bez své viny nemohl použít v původním řízení před soudem prvního stupně nebo  lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem prvního stupně (viz §228 Občanského soudního řádu). Navíc co se týče důkazů o okolnostech týkajících se samotného závazku (zde jaká částky byla dopsána do směnky), jedná se o tzv. kauzální námitky, není ani možné bez bližších znalosti obsahu uzavřených smluv říci, zda by je ručitel vůbec mohl vznést. Až na výjimku totiž mohou ručitelé ze směnek vznášet jen tzv. absolutní námitky, tj. například neplatnost směnky.

Obáváme se, že ani žaloba na obnovu řízení tak není možná.

Ručitel se však teoreticky alespoň k části svých peněz dostat může – a to tak, že v rozsahu, který plní za Vás, požádá o soud, aby rozhodl o jeho vstupu do insolvenčního řízení místo věřitele a to v rozsahu, jaký za Vás plnil.

Jak jsme uvedli na začátku, směnečné právo je složité a proto je vhodné konzultovat je se specializovaným právníkem. Můžete zkusit kontaktovat některou organizací uvedenou zde: http://www.probonocentrum.cz/nasi-partneri/spolupracujici-nevladni-organizace, zda by nebylo možné zkusit zprostředkovat pro bono konzultaci.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.7.2015