Ručitelský závazek a promlčení

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Matka v roce 1994 ručila na zboží, kde později zůstal dluh cca 8000 Kč. Tento týden ji přišel dopis od soudu s oznámením soudního jednání v lednu 2014. Tak jsme zašli na soud a tam se dozvěděli, že se jedná o ručení z roku 1994 a vzhledem tomu, že se nepodařilo doručit v roce 2011 platební rozkaz, který byl zaslán na již 15.let neexistující matky staré příjmení. Bude soudní jednání. A na dále jsme se tam dozvěděli, že dlužník v roce 2012 byl zproštěn povinnosti zaplatit dluh z důvodu promlčení. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že Vaše matka se v roce 1994 zavázala k ručitelství, u závazku který byl nejprve vymáhán po dlužníkovi (řízení bylo patrně zastaveno z důvodu promlčení) a nyní po Vaší matce.

Píšete, že bude nařízeno jednání z důvodu nedoručení platebního rozkazu, který byl adresovaný na dřívější příjmení Vaší matky. V tomto směru je důležité, zda má Vaše matka v pořádku veškeré doklady a doručování. U změny příjmení lze předpokládat, že občanský průkaz má platný a tudíž by měl být i správný údaj v centrální evidenci obyvatel, ze které soud zjišťuje adresy pro doručování účastníkům řízení. V opačném případě je potřeba dát urychleně dokumenty do pořádku.

Určitě je dobře, že jste navštívili soud a zjistili další informace. Neznáme podrobnější podmínky závazku, ke kterému se  vztahuje ručení Vaší matky . Nicméně vzhledem k tomu, že závazek vznikl v roce 1994 a nyní se jeho vymáhání nachází „teprve“ ve fázi soudního řízení, lze předpokládat, že by mohl být opravdu promlčený. Této skutečnosti nasvědčuje i zastavení řízení z důvodu promlčení vůči dlužníkovi.

Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky (existuje řada delších či kratších promlčecích lhůt, doposud však žádná není delší jak 10 let), a i když běh promlčecí lhůty závazku se stavěl po dobu zahájeného soudního řízení vůči Vaší matce (tj. bylo po tuto dobu „zmražen“), bylo by na místě zjistit, kdy bylo soudní řízení vůči Vaší matce zahájeno. Pokud zjistíte, že zahájení nastalo poté, co byl závazek promlčen, je potřeba co nejdříve vznést soudu písemnou námitku promlčení. Pokud námitku promlčení Vaše matka vznese a pokud bude závazek skutečně promlčen, je soud povinen řízení zastavit a náklady předepsat k úhradě věřiteli. V opačném případě může soud rozhodnout o zaplacení závazku, který byl již promlčen, jelikož promlčení neznamená zánik práva, pouze jeho oslabení. Promlčení se musí dlužník sám aktivně dovolat. V praxi se již několikrát stalo, že byl exekučně vymáhán závazek, který byl v době soudního řízení promlčen, proto je vhodné „nepropást“ možnost námitku promlčení vznést, ve fázi exekuce by se k ní již nepřihlíželo.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.1.2014