Situace po oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den

Jsem již 2měs.uspěšně oddlužen,za jak dlouho bude na mě nahlíženo jako na osobu bez dluhů,či osobu schopnou splácet.Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den,

vycházíme z předpokladu, že insolvenční soud vynesl usnesení o splnění oddlužení, které již nabylo právní moci. Od právní moci tohoto usnesení začíná běžet 3letá lhůta, v rámci kterého by mohlo dojít zpětně ke zrušení oddlužení, pokud by vyšlo najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům. Tato možnost (uplatnění námitky) je vyloučena, pokud mohl věřitel tuto námitku uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníka.

Jinými slovy lze říci, že teprve po 3 letech od pravomocného usnesení o osvobození si může dlužník „oddechnout“ a mít jistotu, že mu již oddlužení nemůže být zpětně odejmuto. Po 5 letech od právní moci usnesení o osvobození je dlužník z insolvenčního rejstříku vymazán.

V tuto chvíli jste ve fázi, kdy Vám běží výše uvedená 3letá lhůta. To však neznamená, že Vám nemůže vzniknout další závazek. Je však otázka, do jaké míry věřitelé budou chtít poskytovat závazky žadatelům, kteří prošli oddlužením, tj. nakolik je budou posuzovat jako osoby schopné splácet. S ohledem na to, že úspěšně ukončená oddlužení postupně přibývají relativně krátkou dobu,  ukáže toto teprve čas.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.6.2014