Sloučení exekucí

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, můžu žádat o sloučení exekucí, i když už běží delší dobu? Konkrétně se jedná o dopravní podniky a pokuty jsou z let 2009-2012.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uváděných informací vyplývá, že je na Vaši osobu vedeno několik exekučních řízení, jejichž předmětem je vymáhání pokuty u Dopravních podniků, přičemž zároveň uvádíte, že se jedná o pokuty z let 2009 – 2012.

Ohledně jejich sloučení lze říci, že v případě, kdy se jedná o exekuce zahájené před rokem 2013, je možné je sloučit pouze na návrh povinného, tj. nedochází k jejich slučování automaticky jako tomu může být u exekučních řízení zahájených po 1. lednu 2013. Zároveň je potřeba vědět, že sloučit exekuce zahájené před rokem 2013 lze, pakliže jsou splněny tyto podmínky – u všech slučovaných řízení je stejný věřitel, stejný povinný, stejný exekutor, řízení byla zahájena u stejného soudu a zároveň se jedná o stejnou věc (tj. pokuta za jízdu „načerno“).

V případě, kdy jsou výše uvedené podmínky splněny, je možné podat k pověřenému exekutorovi žádost o sloučení těchto řízení. Za podání tohoto návrhu se neplatí žádný poplatek. Pokud exekutor žádosti vyhoví, dojde ke sloučení řízení, což fakticky znamená, že povinný hradí náklady exekučního řízení pouze jednou.

Pro úplnost dodáváme, že sloučit řízení je možné i na úrovni předexekučního stadia, tzn. lze např. sloučit několik řízení, kde je usilováno o vynesení platebního rozkazu. Podmínkou však je, že se nejedná o řízení ukončená.

V případě potřeby můžete využít osobní konzultace v některé z občanských poraden, jejich pracovníci Vám mohou pomoci s konceptem žádosti o sloučení exekučních řízení. Seznam poraden naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.7.2014