Směnka z doby před manželstvím a odpovědnost za ni

Kategorie: Exekuce, Ostatní, a Společné jmění manželů

Dotaz:

Zdravím ,v roce 2002 mi býv.přítel po rozchodu donutil podepsat směnku po převodu družstevního bytu na mojí osobu ,který jsme společně pořídili..prý kdyby družstvo někdo vytuneloval,
byla jsem ve stresu a podepsala,v bytě jsem bydlela dalších 6 let,vše jsem hradila sama a nikdo jiný tam nebydlel,po celou tu dobu se bývalý přítel o směnce už nikdy nezmínil,nepředložil .Pak jsem poznala nynějšího manžela a v roce 2008 v květnu jsem byt prodala. Řádně zaplatila daň z prodeje . V srpnu roku 2008 jsem se vdala. V prosinci roku 2008 bývalý přítel podal směnku k soudu a začal vymáhat částku. Soud jsem prohrála u Krajského soudu, následně i u Vrchního soudu,vím,že soudce dostal všimné.Momentálně se dovolávám k nejvyššímu soudu ,ale již mi přišel platební příkaz od exekutora, ten tvrdí,že můj dluh ze směnky je i dluhem mého manžela ,je to možné ? V době kdy jsem směnku podepsala jsem ho neznala, byl ženatý s jinou partnerkou.V době kdy jsem byt prodala také nebyl mým manželem . Vše je účelové ,bývalý přítel si zjistil koho jsem si vzala a počítal s tím, že částku z nás vymůže ,řekl mi do telefonu ,že ví, že manžel je movitý a že máme majetného příbuzného, tím pádem, že peníze máme , proto se ptám jestli můj dluh se opravdu vstahuje i na manžela ,který s tím nemá nic společného , exekutorka mu již obstavila účet a penzijní spoření . Děkuji za odpověď ..

Odpověď:

Dobrý den,

od 1.1. 2014 došlo ke změně v možnostech vymáhání těchto dluhů z majetku, který patří do společného jmění manželů. Nově je možné postihnout majetek ve společném jmění manželů i kvůli dluhům, které vznikly jednomu z manželům v době před uzavřením manželství. Určitou míru obrany pak představuje §732 nového občanského zákoníku, který říká:

„Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.“

Je tedy nutné, aby se Váš manžel (nejlépe písemně doporučeným dopisem, jehož kopii si ponecháte) obrátil na věřitele a exekutora, upozornil je, že dluh vznikl před manželstvím, a že v případě vymáhání dluhu může být postiženo na základě tohoto paragrafu pouze takový rozsah společného jmění, který by tvořil Váš díl v případě jeho zrušení a vypořádání.

Zároveň platí, že kvůli dluhům vzniklým v době před manželstvím (nedošlo-li k rozšíření společného jmění) nemůže být exekučně postižen bankovní účet a mzda manžela povinného (tj. toho, který je dlužníkem). Domníváme se, že by nemělo být postiženo ani penzijní připojištění v rozsahu naspořené částky před uzavřením manželství. V případě kdy Váš manžel na spoření ukládá částky pocházející ze společného jmění manželů (nejedná se např. o dary od příbuzných), lze tuto část postihnout pro dluhy, které Vám vznikly před manželství, jestliže by se Váš manžel bránil „vyjádřením nesouhlasu“ viz výše, bylo by možné postihnout pouze polovinu této částky.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že oblast odpovědnosti manželů za dluhy se v posledních letech rychle vyvíjí a mění, není proto vyloučeno, že dojde v brzké době k další úpravě legislativy. Doporučujeme proto tuto problematiku sledovat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.6.2014