Smluvní úroky z prodlení vymáhané inkasní společností II.

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Moc děkuji za předchozí odpověď a zasílám
doplňující dotaz k původnímu dotazu „Smluvní úroky z prodlení vymáhané inkasní společností“
Jedná se o smlouvu z roku 2007 a smluvní úrok z prodlení ve výši 22,04% (úrok z prodlení ve výši roční úrokové sazby dle smlouvy o úvěru 12,04 p.a., zvýšený o 10% p.a.).
Ve smlouvě je ještě uvedeno – že veškeré částky (úroky a náklady vymáhání) budou připisovány k jistině úvěru (asi tzv.kapitalizovaný úrok?) – nevím, zda to mohou podle zákona takto požadovat, nebo se počítá úrok pouze z jistiny a další částky se nepřipisují a neúročí?
S inkasní společností jsem si dopisoval a odvolal se na Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy v zákonné výši s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 32 Odo 873/2006 a přesto mě neustále uhání o doplacení dluhu ve výši přes 50tisíc korun.
Děkuji za odpověď a s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

v zásadě by se u dřívějších závazků (tj. sjednaných do 31.12. 13) měla dát úročit pouze jistina, není však vyloučeno, že k jistině přirostou sjednané úroky a posléze i z nich jsou vypočítávány v případě prodlení úroky z prodlení (ne však již řádné úroky, viz např. http://www.akpzl.cz/aktuality/uroky_z_uroku). Dle nového občanského zákoníku si lze sjednat i úroky z úroků. To se Vás však v tomto případě netýká.

Pokud i přes Vámi uvedené argumenty inkasní agentura trvá na uhrazení těchto peněz, doporučujeme se obrátit na Asociaci inkasních agentur a podat stížnost a požádat o prošetření. Doporučujeme také zkusit se obrátit na finančního arbitra (www.finarbitr.cz) a zjistit, zda by Vám v tomto mohl pomoci. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.3.2014