Smrt dlužníka v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

muj otec byl v osobnim bankrotu ale po roce zemřel musim zaplatit jeho dluhy

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že dlužník, který má povolené oddlužení, v průběhu tohoto procesu zemře, je řízení zastaveno. Úmrtím dlužníka dochází také k zániku účinků schváleného oddlužení.

To znamená, že dluhy po Vašem otci se stanou předmětem dědického řízení (včetně dopočtených úroků apod.!).

Zda je ale budete muset platit (a popř. v jakém rozsahu), záleží na Vašem rozhodnutí, jestli dědictví přijmete či nikoliv.

Pokud máte v plánu dědictví odmítnout, je důležité počítat s tím, že musíte splnit dvě hlavní podmínky – jedna z nich je stihnout tak učinit ve stanovené lhůtě, neboť dle nového občanského zákoníku : „Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí; má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží.“

Další pak je: „K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. Nepřihlíží se ani k projevu vůle, kterým dědic odvolá své prohlášení, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, anebo že dědictví přijímá.“

Pokud byste např. začal jednat s věřiteli, mohlo by to být vyloženo tak, že svým chováním dáváte najevo, že chcete dědictví přijmout.

Pro úplnost dodáváme, že odmítá se dědictví jako celek (tedy dluhy i majetek) a toto rozhodnutí je definitivní (i pro budoucnost, pokud by se např. dodatečně objevil nějaký majetek apod.).

Další cestou je dědictví přijmout. Zde jsou dvě možnosti – přijmout dědictví či jej přijmout, ale využít tzv. práva výhrady soupisu. V prvním případě byste odpovídal za všechny dluhy v plné výši, v druhém případě jen do výše získaného majetku. Bližší informace naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014