Smrt dlužníka

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den. Mám dlužníka na kterého je vedena exekuce na dosti vysokou částku cca.1 200 000,kč + úroky . Dlužník zemřel… Jakou mám záruku,že o své peníze nepřijdu. Soudní spor trval 5 let ,exekutor vymohl jen část peněz z prodeje majetku ,ale zůstatková částka je stále vysoká o kterou nechci přijít.Prosím o radu jak postupovat.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci, kdy dlužník zemřel, je vhodné se informovat o průběhu dědického řízení a také o rozhodnutí dědiců. Jinými slovy – jestliže nemáte informace o tom, který notář je pověřen vedením dědického řízení, je vhodné se obrátit na soud, v jehož obvodu měl dlužník naposledy trvalý pobyt  a požádat o sdělení výše uvedené informace. Současně se připravte, že se soud bude chtít znát příčiny Vašeho dotazu, tj. bude potřeba doložit, že jste zůstavitelův (tedy zemřelého, po němž se projednává dědictví) věřitel.

Poté, až budete informována o pověřeném notáři, bude vhodné ho zkontaktovat, zjistit aktuální stav řízení (např. zda probíhá nebo zda bylo zastaveno pro nemajetnost, případně jestli dědici dědictví odmítli apod.). Následně máte možnost přihlásit svoji pohledávku do dědictví. Je však potřeba brát v potaz možnost odmítnutí dědictví ze strany dědiců, tehdy by se dědictví „přesouvalo“ na dědice v další dědické třídě, až by mohlo dojít k odúmrti, tj. přechodu dědictví na stát.

Stát na rozdíl od dědice nemá právo dědictví odmítnout. Současně však odpovídá za zůstavitelovy dluhy jako dědic, který uplatnil výhradu soupisu, tj. jen do výše jeho zděděného podílu. Pokud by tedy zůstavitelův majetek byl výrazně nižší, je na místě počítat s tím, že vymožení Vaší pohledávky může být problematické. To však může být problémové i v situaci, kdy by dědictví zdědil „klasický“ dědic, který by uplatnil výhradu soupisu, i ten by totiž odpovídal za dluhy zůstavitele jen do výše zděděného dědického podílu. Více informací o výhradě soupisu naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/#more-1027

Pokud by již bylo dědické řízení uzavřeno, neznamená to, že byste nemohla vymáhat svoji pohledávku po dědicích. Zde se však můžete potýkat s tím, že Vás ostatní věřitelé (pokud takoví jsou) mohli „předběhnout“ a vyčerpat již peníze odpovídající dědickému podílu na úhradu jejich pohledávek. Určitě je tedy vhodné jednat co nejrychleji.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.3.2015