Snížení splátek v průběhu oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na jednu věc.
Jsem v insolvenci, čistý příjem mám cca 15500. Po odečtení splátky na hrazení insolvence mi chodí na účet cca 8500. Splátkový kalendář platím od září roku 2012.
Nyní mám splaceno cca 20 %.
Musím platit nájem, jídlo, údržba bytu atd. Bydlím s matkou.
Každý měsíc si musím půjčit od známých, kamarádů atd., částku 2 – 3 tisíce, abychom vůbec vyšli do dalšího měsíce.
Dostávám se tak do stejných problémů, které jsem měl před podáním insolvence.
Již jsem žádal soud o snížení splátek o 1500, to by za 5 let znamenalo uhrazení asi 37 % celkového dluhu. Ale moje žádost byla zamítnuta.
Dočetl jsem se, že stačí uhradit 30 % svých dluhů za 5 let.
Můžete mi poradit, na koho se obrátit, aby mi byly splátky sníženy?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za zpoždění, které nastalo při vyřízení Vašeho dotazu. Zde je odpověď na Vaši otázku – hranice uhrazení 30% závazků nezajištěným věřitelům je stanovena jako minimální, ve skutečnosti většina dlužníků v insolvenčním řízení zaplatí více jak 30%. Opravdu ovšem existuje možnost žádat o nižší splátky, nicméně tu lze využít pouze za insolvenčním zákonem stanovených podmínek a je nutné požádat přímo v návrhu na povolení oddlužení. Upravují to následovně citované paragrafy.

Podle §391 odst.2 : „Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

Podle § 398 odst.4: „Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.“

Z výše uvedených paragrafů tedy vyplývá, že žádostem, které soud obdrží později, než samotný návrh na povolení oddlužení (respektive nejsou přímo jeho součástí), soud nemůže vyhovět. Navíc, pokud byste po snížení splátek uhradil cca 37%, nebyla by splněna ani podmínka min. 50%.

Soud proto neměl jinou možnost, než Vaši žádost zamítnout.

Pro úplnost si však dovolujeme upozornit, že z čistého příjmu 15 500 by Vám mělo zůstávat více jak 9200 Kč – zkuste si provést výpočet zde: http://insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html. Jestliže Vám je vypláceno méně, doporučujeme na to insolvenčního správce a potažmo soud upozornit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.8.2014