Souběh vyživovacích povinností v exekuci

Kategorie: Exekuce a Výživné

Dotaz:

Dobrý den,

otec mojí dcery neplatí stanovené výživné, takže se chci obráti na exekutora. Problém je v tom, že jsem zjistila, že už jednu exekuci kvůli výživnému má. Četla jsem sice, že výživné má přednost před ostatními dluhy, ale jak to je, když ten další dluh je taky výživné?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu, že vyživovací povinnost patří mezi tzv. přednostní pohledávky, jejichž výčet upravuje § 279 Občanského soudního řádu, přičemž výživné je nejpřednostnější z přednostních pohledávek. Jinými slovy – pakliže má povinný dvě přednostní pohledávky, přičemž jedna z nich je pohledávka na výživném, má tato přednost. Zároveň není vyloučeno, že povinný může mít více vyživovacích povinností.

V situaci, kdy má povinný exekučně vymáhanou již jednu vyživovací povinnost, tedy nic nebrání tomu, abyste zahájila vymáhání výživného exekučně či výkonem rozhodnutí (rozdíly mezi oběma způsoby naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/).

V tomto případě by se mělo postupovat podle § 280 odst.2  Občanského soudního řádu, jehož znění přikládáme:

„Dochází-li podle § 279 odst. 1 ke srážkám z druhé třetiny zbytku
čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky
výživného a teprve pak podle pořadí (odstavec 3) ostatní přednostní
pohledávky. Nepostačí-li částka sražená z druhé třetiny k uspokojení
všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech
oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru
běžného výživného. Nebylo-li by však částkou sraženou z druhé třetiny
kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka
sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu
na výši nedoplatků.“

Z obsahu citovaného § tedy vyplývá, že v případě, kdy má povinný více vyživovacích povinností, budou uspokojeny poměrně podle poměru běžného výživného. Nelze tedy zaručit, že v exekuci/výkonu rozhodnutí bude vymožena celá částka výživného, poměrnou část byste však získat pro dceru měla. Exekutor či soud (v případě výkonu rozhodnutí) je povinen také poměr výživného stanovit a účastníky, mezi které byste patřila, seznámit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014