Soudně zúžené SJM a exekuce

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,
mám následující dotaz. Od roku 1998 máme s manželkou soudně zrušené bezpodílové spoluvlastnictví. V prosinci 2002 byla na mně vyhlášena exekuce. Chtěl bych se zeptat:
1. Jestli může být exekucí postižen manželčin bankovní účet, na který chodí její starobní důchod a sociální příspěvek na péči o svoji starou matku.
2. Jestli mohou být zabaveny její věci, které si zakoupila po zrušení bezpodílového spoluvlastnictví, popř. je má na půjčku.
3. Nastoupil jsem do zaměstnání a nechtěl bych, aby tam poslal exekutor exekuci na plat. Bojím se toho, že bych o toto zaměstnání mohl přijít. Je proto možná s exekutorem dohoda, že bych tyto srážky posílal dobrovolně?
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že máte s manželkou pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o zúžení Vašeho společného  jmění (před rokem 1998 se jednalo o zrušení bezpodílového spoluvlastnictví, dále jen SJM), jedná se o dokument, který je závazný pro všechny věřitele bez ohledu na to, zda jste je o této skutečnosti informovali či nikoliv.

Nyní přistoupíme k zodpovězení Vámi položených otázek. Pro úplnost dodáváme, že jsme vycházeli z předpokladu, že Vaše závazky vznikly po zúžení společného jmění manželů nebo se jedná o závazky, které jste podepsal pouze Vy a následně Vám v rámci vypořádání společného jmění manželů připadly k úhradě.:

1) Vzhledem k existenci rozhodnutí o zúžení SJM nepatří Váš účet a mzda do společného jmění manželů, tudíž nelze v této situaci uplatnit § 262a odst. 3 občanského soudního řádu, který umožňuje postihnout mzdu a účet manžela povinného za účelem vymožení závazku, který patří do společného jmění manželů. Nikdo Vám však nezaručí, že některý z exekutorů nemůže účet Vaší manželky „zkusit“ exekučně zablokovat. Pokud by se tak stalo, je na místě ho nejprve upozornit na skutečnost, že máte s manželkou soudně zúžené SJM a proto žádáte o zrušení vydaného exekučního příkazu, kterým byl postižen její účet. Jestliže exekutor Vaší žádosti nevyhoví, je potřeba, aby Vaše manželka neprodleně podala návrh na částečné zastavení exekuce co do rozsahu postižení jejího účtu. Více informací k částečnému zastavení exekuce naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

2) Ohledně postižení věcí platí totéž – pokud se jedná o vymáhání Vašich závazků viz výše, nemohou být věci Vaší manželky exekučně postiženy. V praxi však bývá problém, že při samotném exekučním soupisu se často velmi těžce prokazuje, komu co patří. Exekutor, resp. jeho zaměstnanci pak většinou sepíšou většinu věcí, co v bytě najdou a následně čekají, zda se skutečný vlastník věcí začne bránit. Jak v této situaci postupovat a především, jak jí zkusit předejít, se dozvíte zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/znamypribuzny/bydlim-s-dluznikem/

3) Obáváme se, že zde opravdu bude záležet, zda se s exekutorem dohodnete či ne. Podotýkáme, že případná dohoda o dobrovolném hrazení srážek mimo samotný výkon exekuce by měla být písemná, a že by s ní měl především souhlasit věřitel. V praxi se často stává, že exekutor dlužníkovi např. do telefonu odsouhlasí výši splátek, nicméně následně vydá exekuční příkaz a dlužníkovi jsou následně, navzdory této ústně dohodě, prováděny srážky z příjmů. Exekutor však v dané situaci zákon neporušil, jelikož jeho povinností, je vymáhat pohledávky věřitele bez ohledu na další dlužníkovy splátky. Pro úplnost dodáváme, že exekuce na plat či mzdu nepatří mezi důvody, na základě kterých je zaměstnavatel dle zákoníku práce oprávněn dát zaměstnanci výpověď.

S pozdravem

Tým dluhového labyrintu

Publikováno 30.12.2013