Splátkový kalendář v exekuci

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, byla mi udělena exekuce na účet,kde jsem díky exekuci v minusu přes 20 tisíc.jelikož pobírám jen rodičovský příspevek, tak částku nemohu zaplatit.Především mě ale zajímá , jestli mám vůbec nějaký nárok na splátkový režim a také kam peníze vlastně posílat ,jestli na svůj účet ? Děkuji za informaci .

Odpověď:

Dobrý den,

ze zákona neplyne nárok na poskytnutí možnosti splátkového kalendáře. Tato možnost je zcela fakultativní a záleží na rozhodnutí exekutora nebo věřitele. Nicméně  můžete kontaktovat příslušného exekutora a pokusit se splátkový kalendář domluvit. S ním si můžete domluvit i způsob platby.

K dalšímu můžeme uvést, že dluh byste dvakrát neplatila. Po nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu exekutor přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Výkon rozhodnutí (exekuce) se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství z účtu a jejím vyplacením oprávněnému. Tento krok je však banka oprávněna udělat teprve poté, co uplynulo 30 dnů od doby, kdy Vám byla doručena výzva k dobrovolnému plnění. Další podmínkou je, že jste neuplatnila návrh na zastavení či částečné zastavení exekuce.

Fakticky to tedy znamená, že poté až nastane výše uvedený okamžik, banka zašle peníze exekutorovi a ten je následně vyplatí oprávněnému.

 

Finanční prostředky tedy v konečném efektu dostane exekutor (nebo soudní vykonavatel), který je poté vyplatí oprávněnému. Nad rámec Vašeho dotazu ještě uvádíme, že máte nárok na vyplacení peněžních prostředků ve výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (aktuálně 2 x 3 410,- Kč).

 

S pozdravem,

 

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.12.2016