Splátkový kalendář v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o radu ve věci správného porozumění usnesení soudu ohl. osobního bankrotu. Soud v roce 2014 mě a manželovi schválil osobní bankrot. Jelikož manžel má nízký příjem, vyhověl nám a sloučil naše dluhy, avšak každý jsme zůstali vedeni pod svou spis. značkou. V usnesení je uvedeno následující:
Příjem dlužnice v současné době činí průměrně 20.000,-Kč za měsíc a průměrný měsíční příjem manžela je okolo 10.000,-Kč. Závazky obou manželů představují částku 672.826,22 Kč. Při těchto příjmech vychází uspokojení nezajištěných věřitelů dlužníků na 52,80 %, tedy mírně nad hranici 50% předpokládaného uspokojení věřitelů. Soud má za to, že povolení nižších splátek pod předpokládané uspokojení ve výši 100 % nemůže být odůvodněno pouze sociální situací dlužníků. Manžel dlužnice je v mladém produktivním věku a nic mu tedy nebrání v tom pokusit se navýšit své příjmy, např. v dalším zaměstnání, a zvýšit tak nepostižitelnou částku, která mu z příjmu bude ponechávána. S ohledem na uvedené skutečnosti soud žádosti dlužnice o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních
splátek nevyhověl.
Prosím, rozumíme správně, že máme tedy zaplatit 52,80 % dluhu za 5 let věřitelům? Prosím, kolik musí činit min. částka v měsíci vč. odměny insolvenčnímu správci (2178 Kč za mě a manžela), kterou musíme naplnit, abychom dodrželi předepsanou úhradu a nemuseli žádat dárce o pomoc s doplácením dluhu?
Můj dotaz souvisí s tím, že mi bude končit pracovní smlouva u zaměstnavatele, u kterého jsem měla příjem 20 tis. hrubého. Nyní nevím, na jakou platovou hranici při hledání nového zaměstnání mohu jít a příp. si hledali ještě přivýdělek, abychom potřebnou měsíční částku naplňovali.

Velice děkuji za Vaši pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací jsme pochopili, že jste s manželem žádali o tzv. zvýhodněný splátkový kalendář, ale soud to zamítl a povolil vám oddlužení se standardním splátkovým kalendářem (tj., že jsou prováděny srážky z příjmu v takové výši, jako kdyby se jednalo o přednostní exekuci). V tom případě jste povinni v průběhu oddlužení uhradit min. 30% závazků nezajištěných věřitelů. Procenta, která jsou uvedena v usnesení od soudu (zmiňovaných 52,80 %), jsou pouze předpokladem, který vychází z vašich příjmových poměrů v době, kdy jste o oddlužení žádali. Pokud tedy v průběhu oddlužení uhradíte méně (ale bude to více jak těch výše uvedených 30%), nebude to vadit.

Soud zároveň v odůvodnění upozorňuje na to, že Váš manžel si může najít další zaměstnání a zvýšit si tak příjem – tím si zvýší i nezabavitelnou částku a bude vám tak zůstávat více peněz.

Vyjdeme-li z Vámi uváděné částky celkové výše dluhu a odměny a nákladů insolvenčního správce, vychází min. měsíční splátka cca 5550 Kč (min. 30% z dluhů + 60 x 2178, děleno 60).

Doporučujeme si však ověřit na soudu, zda Vám je správně počítána odměna insolvenčního správce, insolvenční zákon totiž od r. 2014 již počítá se společným oddlužením manželů. Svou roli může hrát i to, že jste zřejmě o oddlužení žádali ještě v roce 2013 (usuzujeme to z toho, že jste dávali dva návrhy).

Výši strhávaných splátek (bez odměny ins.správce) z příjmu si můžete spočítat zde:http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html. Vliv má na výši splátek i počet vyživovacích povinností, které sice nezmiňujete, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že i přes to nějaké máte.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.3.2015