Výše exekučních srážek ze mzdy

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o radu.Mám srážku ze mzdy 24000 čistého mi zůstává 1450 – mám manželku a dvě děti 5 a 14 let.
Čeká mě ještě jedna exekuce a pokud ex.sáhne na plat manželky, tak kolik jí zůstane z 16000 čistého ?
Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

pro zjištění výše mzdy po provedení exekučních srážek je vždy důležité stanovit nezabavitelnou částku dané osoby. Základní nezabavitelná částka jednotlivce činí v letošním roce po zaokrouhlení 6.065,–Kč. Tato částka se zvyšuje o 1.516,–Kč za manžela a za každé vyživované dítě. Nezabavitelná částka Vaší manželky (a potažmo i Vaše) by činila 10.613,–Kč. Dále je důležité vědět, zda by jí byla prováděna exekuční srážka pro přednostní či nepřednostní pohledávku. V případě vymáhání přednostní pohledávky, kterou je např. dluh na výživném, náhrada škody způsobená ublížením na zdraví, dluhy vůči státu ( dluh na zdravotním či sociálním pojištění, na daních apod.), by byla prováděna vyšší srážka.

Pokud víme výše uvedené informace, můžeme si zkusit vypočítat výši srážek „ručně“. Způsob výpočtu je popsán zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/.

Dále si ho můžeme orientačně ověřit zde:http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-13.php?stayform=true.

Po provedení výpočtu a následné kontroly na výše uvedené kalkulačce  jsme zjistili, že výše mzdy Vaší manželky po provedení srážek pro nepřednostní pohledávku by činila:  14.205,–Kč  a v případě přednostní pohledávky by jí zůstalo: 12.410,–Kč. Pro úplnost dodáváme, že při dosazování do kalkulačky na www.vyplata.cz viz výše je nutné nezapomenout nastavit, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku.

Zároveň se zastavíme u Vaší výše srážek. Po provedení ručního i orientačního výpočtu na www.vyplata.cz nám vyšla jiná částka než uvádíte a to v obou případech, tj. jak při dosazení přednostní tak i nepřednostní pohledávky. Důvodem může být skutečnost, že máte ještě jiný přivýdělek, který jste neuvedl. V tomto případě se příjmy sčítají a nezabavitelná částka se započítává pouze jednou. Další variantou je, že došlo k chybě výpočtu. V tomto případě je vhodné obrátit se na mzdovou účet a požádat ji o přepočet. Také je dobré uvědomit si, že výše mzdy se obvykle každý měsíc liší, proto ani výše srážek není každý měsíc ve stejné výši.

Pro úplnost si dovolíme upozornit, že mzdu a účet manžela povinného je možné postihnout pouze v případě, kdy se jedná o vymáhání závazku patřícího do společného jmění manželů. Další podmínkou je, že dané exekuční řízení bylo zahájeno v roce 2013. Pokud by došlo k postižení mzdy Vaší manželky navzdory výše uvedeným podmínkám, je vhodné obratem exekutorovi doručit návrh na částečné zastavení exekuce. V případě potřeby můžete také zkontaktovat některou z poraden poskytujících dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.12.2013