Srážky ze mzdy

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Máme ve firmě zaměstnance, který pobírá mzdu a zároveň pobírá invalidní důchod. U tohoto zaměstnance evidujeme jeden i více exekucí. V některých exekučních příkazech je stanoveno, že plátce důchodu – OSSZ bude při výplatě přihlížet k nezabavitelné částce a plátce mzdy k ní už přihlížet nebude a bude strhávat na exekuci 1/3 čisté mzdy. Jak mám postupovat v případě, že toto v exekučním příkazu uvedeno není a zaměstnanec má čistou mzdu menší, než základní nezabavitelná částka. Slyšela jsem tvrzení, že pokud zaměstnanec pobírá invalidní důchod, vždy OSSZ – plátce důchodu přihlíží k nezabavitelné částce a zaměstnavatel automaticky sráží 1/3 čisté mzdy, aniž by to bylo v exe. příkazu uvedeno. Je to správně? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

z § 60 Exekučního řádu vyplývá: „Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy“.

Občanský soudní řád řeší provedení srážek ze mzdy a jiných příjmů v případě několika plátců mzdy v § 297 a následujím. Lze říci, že v situaci, kdy má povinný několik plátců mzdy/ příjmů (v tomto případě zaměstnavatele a ČSSZ), by měl soud určit, jakou výši nezabavitelné částky mají plátci mzdy/příjmů srážek při výpočtu srážek zohlednit. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy/jiného příjmu ani uvedené výše nezabavitelné částky, je plátce mzdy to povinen oznámit soudu.  Soud pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy/příjmu uplatňovat.

Máte pravdu v tom směru, že se v praxi často používá Vámi nastíněný postup, tj. ČSSZ ponechává nezabavitelnou částku a zaměstnavatel provádí srážku. Důvodem je často předpoklad stability výše důchodu. Pokud však nemáte u některých exekučních příkazů uvedeno rozvržení srážek se stanovením, jak mají jednotliví plátci mzdy/příjmu zohledňovat nezabavitelnou částku, bylo by vhodné se obrátit na soud, prostřednictvím kterého byla zahájena exekuce, a požádat o upřesnění rozvrhu srážek.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 19. 10. 2013